ISOBRO virker for en

sund og samfundsansvarlig

udvikling af

indsamlingssektoren


Debatmøde: Lederrekruttering i NGO'er

Toplederen i en NGO skal ledelsesmæssigt mestre markant andre discipliner og problematikker end andre topledere i dansk erhvervsliv. Ledelsesfeltet er unikt og det er helt afgørende, at toplederen formår at sætte det bedste team. Derfor er rekrutteringen af ledere og medarbejdere af afgørende betydning for toplederens succes.

Kom til debatmøde onsdag den 20. maj kl. 13.30-16.00 i dagligstuerne på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, indgang 5. Læs mere om arrangementet her

Tilmelding skal ske til Mette - senest mandag den 18. maj 2015


Repræsentantskabsmøde 2015

ISOBRO afholder repræsentantskabsmøde Mandag den 11. maj 2015 kl. 10.00 – 14.00
i Dagligstuerne på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, indgang 5, 1. sal, 2000 FRB. 

Mere information om dagen samt bilag findes her


FYRAFTENSMØDE: Big Data

ISOBRO og CBS Executive inviterer til et spændende fyraftensmøde om Big Data. Arrangementet finder sted tirsdag den 28. april 2015 kl. 15.00-17.00 på CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg.

Læs mere her. Deltagelse er gratis.


NYT: Indtægtsundersøgelse 2009-2013

ISOBROs årlige indtægtsundersøgelse ligger nu klar. I år deltog 92 af ISOBROs medlemmer,
der repræsenterer ca. 75% af de samlede indtægter hos danske indsamlingsorganisationer. Undersøgelsen dækker udviklingen i indtægter i årene 2009-2013. Se undersøgelsen her


Ny indsamlingslov træder i kraft

1. juli trådte ny lov om indsamlinger i kraft. Loven medfører bl.a. etablering af et nyt indsamlingsnævn, der skal føre tilsyn med indsamlinger i Danmark.

Indsamlingsnævnet består af fem medlemmer: en formand, to repræsentanter fra ISOBRO, en repræsentant fra Dansk Erhverv, samt en repræsentant fra Forbrugerrådet. Justitsministerieret har udpeget de første medlemmer og stedfortrædere til nævnet - se oversigt her

Se lovteksten her

Indsamlingsnævnet kan kontaktes via Nævnets hjemmeside


Publikationer

Dit bidrag kan misbruges
Pjece med gode råd til, hvad man kan gøre for at sikre, at en donation givet til et godgørende formål, ikke havner i de forkerte hænder. Pjecen er udarbejdet af ISOBRO og PET og er udgivet på dansk, engelsk, somali, urdu og arabisk. Se her


Informationsmøde for foreningsdanmark

ISOBRO holdt informationsmøde den 15. april 2015 for foreningsdanmark om de seneste lovændringer på indsamlingsområdetMedlemsmøder

Få overblik over kommende arrangementer, find materiale fra afholdte møder og meget mere. klik her


Regler for indsamling

Er du i tvivl om, hvorvidt en indsamling
er lovlig, er du meget velkommen til at
kontakte os

Face2Face

Få overblik over de organisationer, der er på
gaden med facere og hvor de arbejder. Se her 
Se etisk kontrolrapport af Face2face her.
Kontrollen blev gennemført i 2011.

Presse

Henvendelser fra pressen bedes rettet til generalsekretær Robert Hinnerskov