Konference om fremtidens betalingsmarked 8.2.2017

ISOBRO inviterer til konference under overskriften Fremtidens Betalingsmarked. Betalinger bliver fra 2018 reguleret af et nyt betalingstjenestedirektiv, PSD2. Det betyder bl.a., at markedet bliver liberaliseret, hvilket giver nye udfordringer og muligheder.
Se program - Læs mere om tilmelding mv. scroll lidt ned

Klage over Familier med Kræftramte Børn

ISOBROs Branchenævn har truffet afgørelse i en klage over Familier med Kræftramte Børn. Find afgørelsen her.

Indsamlingsetisk kontrol 2016

Den indsamlingsetiske kontrol 2016 har ikke afdækket væsentlige problemer i forhold til de undersøgte organisationers overholdelse af de indsamlingsetiske retningslinjer. De nedenfor beskrevne forhold, hvor der er anbefalinger til organisationerne, er på baggrund af forhold, det vurderes som relativt enkle at få bragt på plads. Anbefalingerne er dels relateret til kommunikationen med modtagerne af årsregnskaberne, dels til reglerne vedrørende Indsamlingsloven.

Læs hele rapporten

Finanslov 2017

Forslag til finanslov for 2017 er blevet fremlagt. Her er ISOBROs notat udarbejdet med henblik på indsamlingsorganisationerne - NOTAT

Publikationer

Dit bidrag kan misbruges
Pjece med gode råd til, hvad man kan gøre for at sikre, at en donation givet til et godgørende formål, ikke havner i de forkerte hænder. Pjecen er udarbejdet af ISOBRO og PET og er udgivet på dansk, engelsk, somali, urdu og arabisk. Se her

Brug af betalingsservice og udlevering af cpr. nr.

Udtalelse fra Nets: Tryg brug af betalingsservice samt udlevering af cpr-numre - det nederste spørgsmål.

 

ISOBROS Nyhedsbrev

Medarbejdere hos ISOBROs medlemmer kan modtage ISOBROs nyhedsbrev. Tilmeld dig hos Mette 

Regler for indsamling

Er du i tvivl om, hvorvidt en indsamling er lovlig, er du meget velkommen til at kontakte os.

Udlevering af kortoplysninger over telefon

Flere af ISOBROs medlemmer indgår aftale om donation ved modtagelse af kortoplysninger over telefonen. Dette er fuldt lovligt, når det foregår i overensstemmelse med Betalingskortaftalen for Dankort 
Vi gør opmærksom på, at kortholder ikke har mulighed for at gøre indsigelser mod transaktionen, når der doneres via Dankort, da varen (donationen) bliver leveret i det øjeblik transaktionen godkendes. Kortholder kan derfor ikke gør indsigelse omkring ”vare-ej-leveret”.

Hvis kortholderen fortryder donationen, skal han i stedet henvende sig direkte til organisationen, der har mulighed for at tilbageføre beløbet.