ISOBRO virker for en

sund og samfundsansvarlig

udvikling af

indsamlingssektoren


Fundraisinguddannelsen 2015

ISOBRO udbyder igen i år Fundraisinguddannelsen

Kom til informationsmøde og hør mere om uddannelsen, pensum, lektiemængde, eksamen etc. Mødet afholdes Mandag den 26. januar 2015 kl. 14.00-15.30 i Paterren på Diakonissestiftelsen, bygning 8, i kælderen, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg

Læs mere om uddannelsen her 

Tilmeld dig mødet hos Louise seneste fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00.


NYT: Indtægtsundersøgelse 2009-2013

ISOBROs årlige indtægtsundersøgelse ligger nu klar. I år deltog 92 af ISOBROs medlemmer,
der repræsenterer ca. 75% af de samlede indtægter hos danske indsamlingsorganisationer. Undersøgelsen dækker udviklingen i indtægter i årene 2009-2013. Se undersøgelsen her


Ny indsamlingslov træder i kraft

1. juli trådte ny lov om indsamlinger i kraft. Loven medfører bl.a. etablering af et nyt indsamlingsnævn, der skal føre tilsyn med indsamlinger i Danmark.

Indsamlingsnævnet består af fem medlemmer: en formand, to repræsentanter fra ISOBRO, en repræsentant fra Dansk Erhverv, samt en repræsentant fra Forbrugerrådet. Justitsministerieret har udpeget de første medlemmer og stedfortrædere til nævnet - se oversigt her

Se lovteksten her

Indsamlingsnævnet kan kontaktes via Nævnets hjemmeside


ISOBROs nyhedsbrev

Medarbejdere hos ISOBROs medlemmer kan modtage ISOBROs nyhedsbrev. Tilmeld dig hos Louise 

Kalender

26. jan.: Info-møde Fundraisinguddannelsen

23. feb.: Hus- og gadeindsamlinger 2016  

3. mar.: Info-møde for § 8 A organisationer

 


Medlemsmøder

Få overblik over kommende arrangementer, find materiale fra afholdte møder og meget mere. klik her


Regler for indsamling

Er du i tvivl om, hvorvidt en indsamling
er lovlig, er du meget velkommen til at
kontakte os

Face2Face

Få overblik over de organisationer, der er på
gaden med facere og hvor de arbejder. Se her 
Se etisk kontrolrapport af Face2face her.
Kontrollen blev gennemført i 2011.

Presse

Henvendelser fra pressen bedes rettet til generalsekretær Robert Hinnerskov