ISOBRO virker for en

sund og samfundsansvarlig

udvikling af

indsamlingssektoren


Kommissionen afslutter traktatbrudssag om momsfritagelse for genbrugsbutikker

Siden juli 2008, hvor Danmark modtog en åbningsskrivelse (se nedenfor), har vi frygtet, Kommissionen ville bringe Danmark for EU domstolen for traktatbrud vedrørende genbrugsbutikkernes momsfritagelse. Det kommer imidlertid ikke til at ske i overskuelig fremtid. 

Skatteministeriet kontaktede ISOBRO først på ugen med følgende gode nyhed: ”Vi fik brev fra Kommissionen dateret den 7. oktober 2015 om, at Kommissionen har besluttet at afslutte traktatbrudssagen om momsfritagelse for organisationer, der ikke arbejder med gevinst for øje”.

ISOBRO forsøger nu at få adgang til ordlyden af Kommissionens beslutning.  Erfakredsen om genbrug mødes som planlagt den 26. november hos Folkekirkens Nødhjælp og her forventer vi at kunne give en nærmere orientering om Kommissionens beslutning.

 

Finanslovsforslag 2016: Konsekvenser for indsamlingssektoren

ISOBRO har gennemgået regeringens udspil til Finanslov 2016 for mulige konsekvenser for Indsamlingsorganisationerne. Forslaget indeholder betydelige nedskæringer, som vil berøre en stor del af ISOBROs medlemskreds. ISOBRO har produceret et kort notat herom, som kan læses her

Regeringens samlede forslag til Finanslov 2016 kan læses her

Indtægtsundersøgelse 2009-2013

ISOBROs årlige indtægtsundersøgelse ligger nu klar. I år deltog 92 af ISOBROs medlemmer,
der repræsenterer ca. 75% af de samlede indtægter hos danske indsamlingsorganisationer. Undersøgelsen dækker udviklingen i indtægter i årene 2009-2013. Se undersøgelsen her

Publikationer

Dit bidrag kan misbruges
Pjece med gode råd til, hvad man kan gøre for at sikre, at en donation givet til et godgørende formål, ikke havner i de forkerte hænder. Pjecen er udarbejdet af ISOBRO og PET og er udgivet på dansk, engelsk, somali, urdu og arabisk. Se her

Medlemsmøder

Få overblik over kommende arrangementer, find materiale fra afholdte møder og meget mere. klik her


Regler for indsamling

Er du i tvivl om, hvorvidt en indsamling
er lovlig, er du meget velkommen til at
kontakte os

Face2Face

Få overblik over de organisationer, der er på
gaden med facere og hvor de arbejder. Se link

Presse

Henvendelser fra pressen bedes rettet til generalsekretær Robert Hinnerskov