ISOBRO virker for en

sund og samfundsansvarlig

udvikling af

indsamlingssektoren


Finanslov 2015

Regeringens forslag til Finanslov 2015 er udkommet.

ISOBRO har gennemgået udspillet og udarbejdet et notat vedr. de områder, som berører ISOBROs medlemmer og det øvrige Indsamlingsdanmark.

Se notatet her

Ny indsamlingslov træder i kraft

1. juli trådte ny lov om indsamlinger i kraft. Loven medfører bl.a. etablering af et nyt indsamlingsnævn, der skal føre tilsyn med indsamlinger i Danmark.

Indsamlingsnævnet består af fem medlemmer: en formand, to repræsentanter fra ISOBRO, en repræsentant fra Dansk Erhverv, samt en repræsentant fra Forbrugerrådet. Justitsministerieret har udpeget de første medlemmer og stedfortrædere til nævnet - se oversigt her

Se lovteksten her

Indsamlingsnævnet kan kontaktes via Nævnets hjemmeside

Indtægtsundersøgelse 2008-2012

ISOBROs årlige indtægtsundersøgelse ligger nu klar. I år deltog 93 af ISOBROs medlemmer,
der repræsenterer 75-80% af de samlede indtægter hos danske indsamlingsorganisationer. Undersøgelsen dækker udviklingen i indtægter i årene 2008-2012. Se undersøgelsen her


Brug af betalingsservice

ISOBRO og NETs har forfattet en pressemeddelelse om tryg brug af betalingsservice over telefonen. Se her


Medlemsmøder

Få overblik over kommende arrangementer, find materiale fra afholdte møder og meget mere. klik her


Presse

Henvendelser fra pressen bedes rettet til generalsekretær Robert Hinnerskov


Regler for indsamling

Er du i tvivl om, hvorvidt en indsamling
er lovlig, er du meget velkommen til at
kontakte os


Face2Face

Få overblik over de organisationer, der er på gaden med facere og hvor de arbejder. Se her 
Se etisk kontrolrapport af Face2face her. Kontrollen blev gennemført i 2011.