ISOBRO virker for en

sund og samfundsansvarlig

udvikling af

indsamlingssektoren


Finanslovsforslag 2016: Konsekvenser for indsamlingssektoren

ISOBRO har gennemgået regeringens udspil til Finanslov 2016 for mulige konsekvenser for Indsamlingsorganisationerne. Forslaget indeholder betydelige nedskæringer, som vil berøre en stor del af ISOBROs medlemskreds. ISOBRO har produceret et kort notat herom, som kan læses her

Regeringens samlede forslag til Finanslov 2016 kan læses her


Indtægtsundersøgelse 2009-2013

ISOBROs årlige indtægtsundersøgelse ligger nu klar. I år deltog 92 af ISOBROs medlemmer,
der repræsenterer ca. 75% af de samlede indtægter hos danske indsamlingsorganisationer. Undersøgelsen dækker udviklingen i indtægter i årene 2009-2013. Se undersøgelsen her


Ny indsamlingslov træder i kraft

1. juli 2014 trådte ny lov om indsamlinger i kraft. Loven medfører bl.a. etablering af et nyt indsamlingsnævn, der skal føre tilsyn med indsamlinger i Danmark.

Indsamlingsnævnet består af fem medlemmer: en formand, to repræsentanter fra ISOBRO, en repræsentant fra Dansk Erhverv, samt en repræsentant fra Forbrugerrådet. Justitsministerieret har udpeget de første medlemmer og stedfortrædere til nævnet - se oversigt her

Se lovteksten her

Indsamlingsnævnet kan kontaktes via Nævnets hjemmeside


Publikationer

Dit bidrag kan misbruges
Pjece med gode råd til, hvad man kan gøre for at sikre, at en donation givet til et godgørende formål, ikke havner i de forkerte hænder. Pjecen er udarbejdet af ISOBRO og PET og er udgivet på dansk, engelsk, somali, urdu og arabisk. Se herMedlemsmøder

Få overblik over kommende arrangementer, find materiale fra afholdte møder og meget mere. klik her


Regler for indsamling

Er du i tvivl om, hvorvidt en indsamling
er lovlig, er du meget velkommen til at
kontakte os

Face2Face

Få overblik over de organisationer, der er på
gaden med facere og hvor de arbejder. Se her 
Se etisk kontrolrapport af Face2face her.
Kontrollen blev gennemført i 2011.

Presse

Henvendelser fra pressen bedes rettet til generalsekretær Robert Hinnerskov