OBS!  Siden er ved at blive opdateret. Vi tager derfor forbehold for indhold og priser. 

ISOBRO udbyder en række netværk med fokus på forskellige temaer som CRM, kommunikation og PR, digital fundraising, økonomi samt ledelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mette Grovermann eller den relevante facilitator direkte.

Fælles for netværkene er, at de prioriterer faglighed og saglighed højt, de fungerer ofte som løbende efteruddannelse for deltagerne. Desuden skaber deltagelse i et netværk relationer på tværs af indsamlingssektoren.

 

Netværk for fonds-fundraisere
ISOBRO starter nyt netværk for fonds-fundraisere med særligt fokus på private fonde. Fondene forandrer sig, og ansøgerne må følge med i, hvor de bevæger sig hen. Netværket er et tilbud om et fortroligt rum, hvor der er tid til refleksion og samtidig mulighed for at få inspiration fra eksterne oplægsholdere. 


Er du interesseret i at holde dig opdateret på udviklingen i fondsverdenen, vide mere om hvor filantropien bevæger sig hen og udveksle erfaringer med andre? Så er dette netværk måske noget for dig. Vi mødes fire gange om året i tidsrummet 13:00-16:00. Netværket ledes af Birgitte Boesen, analytiker og rådgiver og forfatter til bogen ”Fonde i bevægelse” (Djøf-Forlaget, 2018).

Kontakt Birgitte Boesen på mail: bb@slet-dette.burocph.dk eller telefon: 29 40 17 75
 
Møderne finder kl. 13.00 – 16.00 på Diakonissestiftelsen i Parterren d. 10 april, 22. maj, 25. september og 20. november 

Pris for 2019 er kr. 2.500 inkl. moms. 
 
Tilmelding skal ske til Mette

Nyt corporate fundraiser-netværk
ISOBRO starter nyt netværk for corporate fundraisere. Netværket er for dig, der har opgaven med at samarbejde med private virksomheder om fundraising, CSR, sponsoraftaler m.m. Netværket bliver under ledelse af Stig Fog, der allerede er netværkskoordinator for et af ISOBROs andre netværk og har mere end 20 års erfaring for fundraisingområdet. Se www.stigfog.dk.

Ring til Stig på 23 67 42 04, hvis du vil høre nærmere.
Prisen for 4 årlige møder er 2.500 kroner. 

Netværk for direktører/generalsekretærer i større / mindre organisationer

Der er 4 møder om året. 3 møder afholdes i tidsrummet fra kl. 15.00 – 19.00 afsluttende med middag (for egen regning) 1 møde afholdes som ”Ledelses-inspirations-døgn” et sted i landet. Netværkets facilitator inddrager relevante oplægsholdere gerne efter forslag fra deltagerne. 
Netværket er 100 % fortroligt. Der kan som udgangspunkt kun deltage en person fra hver organisation.
Pris: 4 møder inkl. ledelsesdøgn kr. 11.500 inkl. Moms. Der vil maksimalt være 20 deltagere i netværket.  

Møderne afholdes på skift hos deltagerne. Deltagerne opfordres til at mødes mellem netværksmøderne. Der vil blive etableret lukket debatforum på ISOBROs hjemmeside. 
Netværksfacilitator: Ib Hørup. Kontakt Mette for nærmere information og tilmelding til netværket.


Netværk for kommunikations,- fundraising- og indsamlingschefer 

Netværket for chefer, der enten er kommunikationschefer, fundraising- eller indsamlingschefer eller en kombination af de to fagligheder. Du kan for eksempel også være medlemschef, engagementchef, marketingchef eller kampagnechef.  Ideen med netværket er at samle kompetencer og erfaring indenfor netop kommunikation og/eller fundraising.
Det er ikke vigtigt, om du kommer fra en stor eller en lille organisation; sparring og erfaringsudveksling virker på alle niveauer, men du skal helst have ansvar for medarbejder og/eller budget.

Facilitator: Pernille Garde Abildgaard 
Kontakt: 31 38 00 45
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
Kontakt: Pernille.garde@slet-dette.gmail.com

HR-netværk
For dig, der arbejder med HR og ønsker sparing samt interessante oplæg om nye tiltag som GDPR og ferielov.

Facilitator: Helle Nørh Larsen fra SIRIUS advokater: hnl@siriusadvokater.dk
Kontakt: 88 88 85 10 
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
Tilmelding: Skal ske skriftligt til Mette

Netværket for fundraisere i mindre organisationer
For dig, der sidder alene med fundraising og har brug for inspiration og sparring
 
Facilitator: Stig Fog
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
kontakt: mail@slet-dette.stigfog.dk


Digital fundraising:
 

Den digitale udvikling buldrer afsted. Nye metoder og gammelkendte tricks tilpasset de teknologiske muligheder er i høj kurs og står højt på fundraiserens dagsorden.
Facilitator: Kim Skytte Graae
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
Kontakt: kim@slet-dette.fundraisingbureauet.dk 

Kommunikations og fundraisingchefer:
Nyt netværk, hvor du kan sparre om ledelse, kommunikation og fundraising. Det er kun muligt at tilmelde én person fra hver organisation. 100 % fortrolighed.
Facilitator: Pernille Garde Abildgaard
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
Kontakt: Pernille.garde@slet-dette.gmail.com

PR og kommunikationsnetværk
Veletableret netværk, hvor der sparres og diskuteres om PR, kommunikation og daglige udfordringer:
Facilitator: Pernille Garde Abildgaard
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
Kontakt: Pernille.garde@slet-dette.gmail.com

CRM netværk 1 - mest for større organisationer
Få sidste nyt om CRM og få indblik i andre organisationers erfaringer på området.
Facilitator: Per Østergaard Jacobsen
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
Kontakt: pja@slet-dette.efficiens.nu 

CRM netværk 2 - mest for mindre organisationer
Få sidste nyt om CRM og få indblik i andre organisationers erfaringer på området. 
Facilitator: Kim Skytte Graae
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
Kontakt: kim@slet-dette.fundraisingbureauet.dk 


Økonominetværk for økonomi- og regnskabschefer
Du sidder med det økonomiske ansvar som økonomi-, regnskabs eller administrativ chef og har lyst til inspiration, sparring og et netværk at trække på imellem møderne. Vi diskuterer økonomisystemer, økonomistyring, KPI’ere, holdninger til eksempelregnskab og meget andet.
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
Facilitator: Ib Hørup
Kontakt: ib@slet-dette.hørup.nu


Økonominetværk for controllere, økonomikoordinatore, regnskabsmedarbejdere o.lg. 

Inspiration i forhold til håndtering af udfordringer og aktuelle emner som fx effektiv økonomistyring, omkostningsfordelinger, eksempelregnskab, moms, nedskæringer, etc.
Pris: 2.500 kr. årligt for fire møder 
Facilitator: Ib Hørup
Kontakt: ib@slet-dette.hørup.nu