ISOBRO udbyder en række netværk med fokus på forskellige temaer som CRM, kommunikation og PR, digital fundraising, økonomi samt ledelse. Deltagelse i et netværk er primært forbeholdt ISOBROs medlemmer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Trost-Tryck eller den relevante facilitator direkte.

Fælles for netværkene er, at de prioriterer faglighed og saglighed højt, de fungerer ofte som løbende efteruddannelse for deltagerne. Desuden skaber deltagelse i et netværk relationer på tværs af indsamlingssektoren.

 

Netværk for fonds-fundraisere
ISOBROs Netværk for fonds-fundraisere har fokus på private fonde. Netværket er et tilbud om at blive opdateret på, hvad der rører sig blandt filantropiske fonde og foreninger. Udgangspunktet er, at når fondene forandrer sig, må ansøgerne følge med i, hvor de bevæger sig hen. Vi skaber et fortroligt rum, hvor der er tid til refleksion, dialog og perspektiv og samtidig mulighed for at blive inspireret af eksterne oplægsholdere. 

Netværket ledes af Birgitte Boesen, analytiker og rådgiver i büroCPH og forfatter til bogen "Fonde i bevægelse" (Djøf-Forlaget, 2018). 

Møderne finder sted kl. 13-16 på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B på Frederiksberg på onsdage:  01.04, 27.05, 02.09 og 04.11.2020. 

Facilitator :  Birgitte Boesen
Kontakt :  bb@slet-dette.burocph.dk 
/  29 40 17 75 
Pris for deltagelse :   Kr.  2.875,00 inkl. moms årligt
Tilmelding skal ske til Anne Trost-Tryck 

 

Corporate fundraiser-netværk 
Netværket er for dig, der har opgaven med at samarbejde med private virksomheder om fundraising, CSR, sponsoraftaler m.m. Netværket er under ledelse af Stig Fog, der har mere end 20 års erfaring for fundraisingområdet. Se www.stigfog.dk.

Der afholdes 4 møder i 2020. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator :  Stig Fog
Kontakt :  mail@slet-dette.stigfog.dk 
Pris for deltagelse :   Kr. 3.125,00 inkl. moms  årligt
Tilmelding skal ske til Stig Fog


Netværket for fundraisere i mindre organisationer
Netværket er for dig, der sidder alene med fundraising og har brug for inspiration og sparring. Du er typisk ansat i en mindre organisation og har måske andre arbejdsopgaver end at samle penge ind. Oplagt netværk, hvis du går på eller har gået på ISOBROs Fundraisinguddannelse. Netværket ledes af Stig Fog. Se www.stigfog.dk

Facilitator :  Stig Fog
Kontakt :  mail@slet-dette.stigfog.dk 
Pris for deltagelse :   Kr. 3.125,00 inkl. moms årligt
Tilmelding skal ske til Stig Fog

 

Netværk for direktører/generalsekretærer i større / mindre organisationer
Der er 4 møder om året. 3 møder afholdes i tidsrummet fra kl. 15.00–19.00 afsluttende med middag (for egen regning) 1 møde afholdes som ”Ledelses-inspirations-døgn” et sted i landet. Netværkets facilitator inddrager relevante oplægsholdere gerne efter forslag fra deltagerne. 

Netværket er 100 % fortroligt. Der kan som udgangspunkt kun deltage en person fra hver organisation.
Pris: 4 møder inkl. ledelsesdøgn kr. 11.900,00 inkl. Moms. Der vil maksimalt være 20 deltagere i netværket.  

Møderne afholdes på skift hos deltagerne. Deltagerne opfordres til at mødes mellem netværksmøderne. Der vil blive etableret lukket debatforum på ISOBROs hjemmeside. 

Facilitator :  Ib Hørup
Kontakt Mette for nærmere information og tilmelding til netværket.

 

Netværk for chefer indenfor fundraising & kommunikation 
Veletableret netværket for chefer, der har ansvar for indsamling, kommunikation og/eller markedsføring. Du kan f.eks. være fundraisingchef, medlemschef, engagementschef, marketingchef, kommunikationschef eller kampagnechef. Det er ikke vigtigt, om du kommer fra en stor eller en lille organisation; sparring og erfaringsudveksling virker på alle niveauer, men du skal helst have ansvar for medarbejder og/eller budget. 
Formålet med netværket er at sparre om aktuelle og principielle problemstillinger samt erfaringsudveksle om problematikker og udfordringer indenfor netop kommunikation og/eller fundraising.  

Der afholdes 4 møder i 2020. Dato og mødested meldes ud til deltagerne.  

Facilitator :  Pernille Garde Abildgaard
Kontakt :  pernille.garde@slet-dette.gmail.com /  tlf. 31 38 00 45 
Pris for deltagelse :   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt
Tilmelding skal ske til Pernille Garde Abildgaard  

 

Netværk for PR- og kommunikationsmedarbejdere 
Veletableret netværk hvor der sparres om PR, kommunikation og daglige udfordringer i en kommunikationsenhed. Du kan være PR-ansvarlig, kommunikationsmedarbejder, redaktør, kommunikationskonsulent eller noget helt femte. Hovedsagen er, at kommunikation og/eller PR er dit fokusområde, og du gerne vil mødes med kollegaer fra andre NGO’er fire gange om året og spare om aktuelle problemstillinger og udfordringer. 

D
er afholdes 4 møder i 2020. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator :  Pernille Garde Abildgaard
Kontakt :  pernille.garde@slet-dette.gmail.com /  tlf. 31 38 00 45 

Pris for deltagelse :   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt
Tilmelding skal ske til Pernille Garde Abildgaard  

 

KUN JYLLAND/FYN: Netværk for Kommunikationsansvarlige
Netværk for dig, der arbejder for NGO i Jylland eller på Fyn samt arbejder med kommunikation. Du kan være en del af en større kommunikationsenhed eller du kan være en ’kommunikations-én-mandshær’, hvor du til daglig har mange forskellige opgaver indenfor både journalistik, kommunikation, koordination, sociale medier og/eller markedsføring. Hovedsagen er, at du gerne vil mødes med kollegaer fra andre NGO’er fire gange om året og spare om aktuelle problemstillinger og udfordringer. 

Der afholdes 4 møder i 2020. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator :  Pernille Garde Abildgaard
Kontakt :  pernille.garde@slet-dette.gmail.com  /  tlf. 31 38 00 45 
Pris for deltagelse :   Kr.  2.500,00 inkl. moms årligt
Tilmelding skal ske til Pernille Garde Abildgaard 

 

HR-netværk
For dig, der arbejder med HR og ønsker sparing samt interessante oplæg om nye tiltag som GDPR og ferielov.

Der afholdes 4 møder i 2020. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator : Helle Nørh Larsen, SIRIUS advokater
Kontakt : hnl@slet-dette.siriusadvokater.dk /  tlf. 88 88 85 10 
Pris for deltagelse :   Kr. 2.875,00 inkl. moms  årligt 
Tilmelding skal ske til  Anne Trost-Tryck

 

Digital fundraising, hvervning og CRM-systemer 

Denne gruppe er særligt interessant for alle fundraiser, der sidder med digitale spidskompetancer eller et  all-round fundraisingansvar i organisationen og som gerne vil forbedre deres digitale og traditionelle hvervekanaler. 

Gruppen kommer vidt omkring med emner som: 

  • Digitale løsninger, der letter hverdagen
  • Influence-marketing og bloggere
  • Hvad kan vi lære af de kommercielle abonnement-forretninger?
  • Robot-teknologi og fundraising (Hvis vi kan finde en oplægsholder!)
  • Donor Journey på digital medier.
  • Konkurrencer, regler og rekruttering
  • Digital leadgenerering med cases
  • Lær af andres fejl – 5 fejl du ikke behøves at lave!
  • Workshop om optimering af donationer og medlemsprogrammer
  • Case – hjælp en forening på vej 

Gruppens medlemmer er selv specialister og forventes af dele ud af deres viden.

Der afholdes 4 møder i 2020. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator :  Kim Skytte Graae
Kontakt :  kim@slet-dette.fundraisingbureauet.dk  /  tlf. 22 11 11 63
Pris for deltagelse :   Kr. 2.875,00 inkl. moms årligt
Tilmelding skal ske til Kim Skytte Graae

 

CRM netværk 1 - mest for større organisationer
Få sidste nyt om CRM og få indblik i andre organisationers erfaringer på området. 

Der afholdes 4 møder i 2020. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator : Per Østergaard Jacobsen
Kontakt :  pja@slet-dette.efficiens.nu  /  tlf. 25 62 48 98
Pris for deltagelse :   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt 
Tilmelding skal ske til Per Østergaard Jacobsen

 

Økonomi-netværk for økonomi- og regnskabschefer
Du sidder med det økonomiske ansvar som økonomi-, regnskabs eller administrativ chef og har lyst til inspiration, sparring og et netværk at trække på imellem møderne. Vi diskuterer økonomisystemer, økonomistyring, KPI’ere, holdninger til eksempel-regnskab og meget andet.

Der afholdes 4 møder i 2020. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator :  Ib Hørup
Kontakt :  ib@slet-dette.hoerup.nu  /  tlf. 41 27 84 57

Pris for deltagelse :   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt 
Tilmelding skal ske til Ib Hørup

 

Økonomi-netværk for controllere, økonomi-koordinatorer, regnskabsmedarbejdere o.lg. 
Inspiration i forhold til håndtering af udfordringer og aktuelle emner som fx effektiv økonomistyring, omkostningsfordelinger, eksempel-regnskab, moms, nedskæringer, etc.

Der afholdes 4 møder i 2020. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator :  Ib Hørup
Kontakt :  ib@slet-dette.hoerup.nu  /  tlf. 41 27 84 57

Pris for deltagelse :   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt 
Tilmelding skal ske til Ib Hørup