Med afsæt i sektoren selv er de 17 Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor et redskab til at understøtte frivillige sociale organisationers arbejde med god ledelse.
Hvordan sammensættes en bestyrelse bedst? Hvilke opgaver og ansvar skal bestyrelsen have, og hvilke skal den daglige ledelse have? Hvordan skal rollefordelingen være for henholdsvis bestyrelse og daglig ledelse? Hvilken måde skal bestyrelsen og den daglige ledelses arbejde evalueres på? Hvordan skabes de bedste rammer for trivsel og arbejdsglæde? 

Læs mere her


ISOBROs årlige indtægtsundersøgelse er afsluttet. I år deltog 140 af ISOBROs medlemmer, der repræsenterer ca. 85% af de samlede indtægter hos danske indsamlings-organisationer. Undersøgelsen dækker udviklingen i indtægter i årene 2014-2018.

Se undersøgelsen


ISOBROs håndbog om indsamling er nu tilgængelig digitalt. Bogen opridser de vigtigste informationer om, hvordan man samler ind efter gældende regler. Vi håber, at endnu flere nu vil få glæde af bogen. God arbejdslyst!

Læs mere her


ISOBRO har i samarbejde med CBS gennemført en ny undersøgelse af indsamlings-organisationernes egenfinansiering. Efter flere år med stigende indtægter, kan man fra 2011 til 2012 kun konstatere et lille fald på 0,5 %. Men det gennemsnitlige tal dækker over meget store forskelle.

Læs undersøgelsen her


ISOBRO har i samarbejde med Fremforsk, Center For Fremtidsforskning og CBS, Copenhagen Business School undersøgt danskernes syn på velgørenhed anno 2013. 

Den endelig rapport kan læses her


Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem Copenhagen Business School Center for Corporate Social Responsibility (cbsCSR), og Efficiens.  

Den endelig rapport kan læses her


ARVEREDEGØRELSE

Resume af arveredegørelse

Hvis du ønsker redegørelsen tilsendt i sin fulde længde, kontakt Mette Grovermann.