Repræsentantskabsmødet 2021 - NY dato!

Hermed indkaldelse til ISOBROs repræsentantskabsmøde d. 14. juni kl. 10.00 - 14.30 i Dagligstuerne på Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg.

Tilmelding skal ske til Anne Trost-Tryck på email  at@slet-dette.isobro.dk  senest d. 12. maj.

Indkomne forslag skal være os i hænde senest d. 24. maj på email  at@slet-dette.isobro.dk.

Øvrige bilag følger.