Repræsentantskabsmødet 2020

Afholdes onsdag den 24. juni 2020 på Crowne Plaza 

Vi har sikret os, at alle corona-forskrifter kan overholdes af stedet.