Repræsentantskabsmødet 2020

Blev afholdt onsdag den 24. juni 2020 på Crowne Plaza.

Der blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af repræsentantskabsmødet.

Bemærk ISOBROs vedtægters § 7, Stk. 4
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der dog kun kan meddeles til et andet medlem af organisationen. Intet medlem kan i henhold til fuldmagt afgive stemme for flere end 2 andre medlemmer af ISOBRO.