Repræsentantskabsmøde 2020 UDSAT

Grundet COVID-19 er ISOBROs repræsentantskabsmøde 2020 udsat. Mødet skulle have fundet sted 4. maj. Vi udsender indkaldelse med dagsorden og bilag med fire ugers forudgående varsel, når ny dato er fastsat. 

Repræsentantskabet er ISOBROs øverste myndighed. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden seks måneder efter udløbet af regnskabsåret og indkaldes med minimum fire ugers forudgående varsel.

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges medlemmer til ISOBROs bestyrelse, som varetager den daglige ledelse af organisationen. Se ISOBROs bestyrelse her

Nedenfor fås adgang til regnskaber, årsrapporter, årsberetninger og referater fra 2008 og frem: