Repræsentantskabsmøde afholdes d. 9. juni 2021
(nærmere information følger) 

Repræsentantskabet er ISOBROs øverste myndighed. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden seks måneder efter udløbet af regnskabsåret og indkaldes med minimum fire ugers forudgående varsel.

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges medlemmer til ISOBROs bestyrelse, som varetager den daglige ledelse af organisationen. Se ISOBROs bestyrelse her

Nedenfor fås adgang til regnskaber, årsrapporter, årsberetninger og referater fra 2008 og frem: