ISOBROs sekretariat har tre faste medarbejdere:


Generalsekretær
Kenneth Kamp Butzbach
M: 29 69 91 20
E: kb@slet-dette.isobro.dk

  • Repræsentationsopgaver
  • Bestyrelse og udvalg
  • Presseansvarlig (hent foto
  • Lovgivning + lobbyarbejde
  • Dokumentation og kontrol
  • Medlemsservicering og rådgivning
  • Partnerskaber og indkøb

Sekretariatschef 
Jette Schmidt Lund
M: 31 40 34 80
E: jl@slet-dette.isobro.dk

    • Lokalforeningspuljen  
    • Interessevaretagelse og kommunikation
    • Genbrugsudvalg  og Erfa
    • Leverandørnetværk
    • Fundraisingkonference

    Økonomi- og projektkoordinator 
    Anne Trost-Tryck
    M: 31 20 95 68
    E: at@slet-dette.isobro.dk

      • Lokalforeningspuljen
      • Koordinator for Fundraisinguddannelsen
      • Koordinator for Netværk og medlemsmøder
      • Administration og regnskab  
      • Diverse ad-hoc opgaver