Bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis med tre eller fire personer på det ordinære repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Valgbare til bestyrelsen er personer, der repræsenterer de direkte medlemmers daglige ledelse eller sidder i disses bestyrelse. Genvalg kan finde sted tre gange, således at et bestyrelsesmedlem højest kan sidde otte år i træk. Der vælges hvert år nye suppleanter for et år. 

ISOBROs bestyrelse består af følgende medlemmer:

 

 

Formand

Ann Leistiko
Fundraisingchef, SOS Børnebyerne

Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 København V
ale@slet-dette.sosbornebyerne.dk

 

 

 

 

Øvrige medlemmer

 

Ina Thorndahl, Næstformand
Adm. Direktør, Børnehjælpsdagen

Strandlodsvej 7, 2300 København S
it@slet-dette.bhd.dk

 

 

 

Ken. H. Andersen
Fundraisingchef, Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49, 2100 København Ø
kha@slet-dette.cancer.dk

 

 

                                                 
Kirsten Marie Kristensen

Politisk chef / souschef, Kommunikation & Fortaler, Røde Kors

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø.
kikri@slet-dette.rodekors.dk

 


Betina Albrechtsen
Fundraising- og marketingchef, Psykiatrifonden

Hejrevej 43, 2400 København NV
ba@slet-dette.psykiatrifonden.dk 

 

 

Kenneth Øhrberg Krag
Direktør, Danske Hospitalsklovne

Bygmestervej 10, 1. th, 2400 København NV
kenneth@slet-dette.danskehospitalsklovne.dk

 

 

 

Simon Toftgaard Jespersen
Formand, Muskelsvindfonden

Kongsvang Allé 23, 8000 Aarhus C
simon@slet-dette.muskelsvindfonden.dk

 

 

ISOBROs forretningsudvalg består af formand og næstformand samt generalsekretæren.