Bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis med tre eller fire personer på det ordinære repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Valgbare til bestyrelsen er personer, der repræsenterer de direkte medlemmers daglige ledelse eller sidder i disses bestyrelse. Genvalg kan finde sted to gange, således at et bestyrelsesmedlem højest kan sidde seks år i træk. Der vælges hvert år en suppleant for et år. 

 

ISOBROs bestyrelse består af følgende medlemmer:

 

Tina Donnerborg, Formand for ISOBRO

Chef for genbrug, Røde Kors,

Blegdamsvej 27

2100 København Ø

tidon(at)rodekors.dk

 

 

 

 

 

Øvrige medlemmer

 

Ina Thorndahl

Adm. Direktør, Børnehjælpsdagen

Strandlodsvej 7

2300 København S

it(at)bhd.dk

 

 

 

Kenneth Kamp Butzbach

Engagement Chef, Folkekirkens Nødhjælp

Nørregade 15

1165 København K

kkb(at)dca.dk

 

Torben Wind

Direktør, Landsforeningen LEV

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

tw(at)lev.dk

 

 

 

Leo Christensen

Økonomichef, Indre Mission

Korskærvej 25

7000 Fredericia

leo(at)imh.dk


Betina Albrechtsen

Fundraising- og marketingchef, Psykiatrifonden

Hejrevej 43

2400 København NV

ba(at)psykiatrifonden.dk


Jesper Rønn-Simonsen 

Udviklingschef, Kirkens Korshær

Nikolaj Plads 15

1067 København K

jrsimonsen(at)kirkenskorshaer.dk

ISOBROs forretningsudvalg består af formand og næstformand samt generalsekretæren og sekretariatschefen.