Bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis med tre eller fire personer på det ordinære repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Valgbare til bestyrelsen er personer, der repræsenterer de direkte medlemmers daglige ledelse eller sidder i disses bestyrelse. Genvalg kan finde sted to gange, således at et bestyrelsesmedlem højest kan sidde seks år i træk. Der vælges hvert år en suppleant for et år. 

 

ISOBROs bestyrelse består af følgende medlemmer:

 

Tina Donnerborg, Formand for ISOBRO

Chef for genbrug, Røde Kors,

Blegdamsvej 27

2100 København Ø

tidon@slet-dette.rodekors.dk

 

 

 

Torben Schack, næstformand for ISOBRO

Markedschef, Ældre Sagen

Nørregade 49

1165 København K

ts@slet-dette.aeldresagen.dk

 

 

Øvrige medlemmer

 

Ina Thorndahl

Adm. Direktør, Børnehjælpsdagen

Strandlodsvej 7

2300 København S

it(at)bhd.dk

 

 

 

Kenneth Kamp Butzbach

Engagement Chef, Folkekirkens Nødhjælp

Nørregade 15

1165 København K

kkb(at)dca.dk

 

 

 


Betina Albrechtsen

Fundraising- og marketingchef, Psykiatrifonden

Hejrevej 43

2400 København NV

ba@slet-dette.psykiatrifonden.dk

 

Torben Wind

Direktør, Landsforeningen LEV

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

tw(at)lev.dk

 

 

 

Johnny Lindgreen

Resursechef, Luthersk Mission

Industrivænget 40

3400 Hillerød

jl(at)dlm.dk 

 

 

ISOBROs forretningsudvalg består af formand og næstformand samt generalsekretæren og sekretariatschefen.