Bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis med tre eller fire personer på det ordinære repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Valgbare til bestyrelsen er personer, der repræsenterer de direkte medlemmers daglige ledelse eller sidder i disses bestyrelse. Genvalg kan finde sted tre gange, således at et bestyrelsesmedlem højest kan sidde otte år i træk. Der vælges hvert år nye suppleanter for et år. 

ISOBROs bestyrelse består af følgende medlemmer:

 

 

 

Tina Donnerborg, Formand for ISOBRO
Chef for genbrug, Røde Kors,

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø
tidon@slet-dette.rodekors.dk 

 

 

 

Øvrige medlemmer

 

Ina Thorndahl, Næstformand
Adm. Direktør, Børnehjælpsdagen

Strandlodsvej 7, 2300 København S
it@slet-dette.bhd.dk

 

 


Betina Albrechtsen
Fundraising- og marketingchef, Psykiatrifonden

Hejrevej 43, 2400 København NV
ba@slet-dette.psykiatrifonden.dk 

 

 

Simon Toftgaard Jespersen
Formand, Muskelsvindfonden

Kongsvang Allé 23, 8000 Aarhus C
simon@slet-dette.muskelsvindfonden.dk

 

 


Ann Leistiko
Fundraisingchef, SOS Børnebyerne

Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 København V
ale@slet-dette.sosbornebyerne.dk

 

 

 

Ken. H. Andersen
Fundraisingchef, Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49, 2100 København Ø
kha@slet-dette.cancer.dk

 

 

 

Tina Engberg
Engagements- og fundraisingchef, Dyrenes Beskyttelse

Buddingevej 208, 2860 Søborg
te@slet-dette.dyrenesbeskyttelse.dk

 

ISOBROs forretningsudvalg består af formand og næstformand samt generalsekretæren.