Bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis med tre eller fire personer på det ordinære repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Valgbare til bestyrelsen er personer, der repræsenterer de direkte medlemmers daglige ledelse eller sidder i disses bestyrelse. Genvalg kan finde sted tre gange, således at et bestyrelsesmedlem højest kan sidde otte år i træk. Der vælges hvert år nye suppleanter for et år. 

ISOBROs bestyrelse består af følgende medlemmer:

 

 

 

Tina Donnerborg, Formand for ISOBRO

Chef for genbrug, Røde Kors,

Blegdamsvej 27

2100 København Ø

tidon@slet-dette.rodekors.dk 

 

 

 

Øvrige medlemmer

 

Ina Thorndahl

Adm. Direktør, Børnehjælpsdagen

Strandlodsvej 7

2300 København S

it@slet-dette.bhd.dk

 

 

 

Simon Toftgaard Jespersen 

Formand, Muskelsvindfonden

Kongsvang Allé 23, 8000 Aarhus C

simon@slet-dette.muskelsvindfonden.dk

 

 

 

Ken. H. Andersen

Fundraisingchef, Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49

2100 København Ø

kha@slet-dette.cancer.dk

 

 

 

Leo Christensen

Økonomichef, Indre Mission

Korskærvej 25

7000 Fredericia

leo@slet-dette.imh.dk


Betina Albrechtsen

Fundraising- og marketingchef, Psykiatrifonden

Hejrevej 43

2400 København NV

ba@slet-dette.psykiatrifonden.dk


Ann Leistiko 

Fundraisingchef, SOS Børnebyerne

Amerikavej 15C, 2. sal

1756 København V

ale@slet-dette.sosbornebyerne.dk

ISOBROs forretningsudvalg består af formand og næstformand samt generalsekretæren.