Uge 9: Er jeres frivillige forsikret?

 

De fleste organisationer ved, at det er lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring for alle sine ansatte. Men langt de færreste organisationer er klar over, at det kræver en ekstra forsikring for at være 100 % sikker på at ALLE frivillige er dækket i tilfælde af ulykke eller skader. Vidste du for eksempel at besøgsvenner og vågekoner IKKE er omfattet af den lovpligtige arbejds-skadeforsikring?

Det har vist sig, at der er nogle alvorlige huller i dækningen af nogle grupper af frivillige, hvis man blot har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Derfor har ISOBRO nu indgået aftale med Tryg om en forsikringsordning, der sikrer at ALLE frivillige fremover bliver forsikret uanset om de er omfattet af arbejdsskadesikringsloven eller ej. På den måde er du som organisation 100 % sikker på, at alle er dækket.

 

”Frivillige og medlemmer er vigtige ressource i de velgørende organisationer og derfor skal vi også passe godt på dem. Deres daglige og utrættelige indsatser er en af grundpillerne i det danske civilsamfund. Derfor er vi også meget glade for at kunne tilbyde alle vores medlemmer denne ekstra forsikring, så man som organisation fremover kan være sikker på, at alle ens frivillige er dækket i tilfælde af ulykker og skader”, siger ISOBROs generalsekretær Robert Hinnerskov.

 

I marts 2016 nedsatte ISOBRO et Frivillighedsudvalg, og en af anbefalingerne fra Frivillighedsudvalgets arbejde var netop at sikre, at alle danske frivillige skal være forsikret fremover. For det viser sig nemlig, at der er nogle alvorlige huller i dækningen af nogle grupper af frivillige, hvis man blot har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Men tiltræder man den nye aftale gennem ISOBRO om lovpligtig forsikring hos Tryg, så er alle frivillige automatisk dækket.

 

”Jo flere af vores medlemmer der tegner denne sikring, jo billigere bliver ordningen for os alle sammen. Derfor vil jeg anbefale, at alle vores medlemmer kigger på denne mulighed. Både af hensyn til økonomien – men mest af hensyn til forsikring af de frivillige”, siger Robert Hinnerskov.

 

Kort om reglerne

Forsikringsregler er pr. definition altid lidt indviklede, men kort fortalt skal man vide hvordan det frivillige arbejde er organiseret for at vide, om alle frivillige er forsikrede eller ej. Er der for eksempel en ansættelseskontrakt? Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en vis nytteværdi? Eller er der tale om socialt og humanitært arbejde?

 

Sociale og humanitære indsatser karakteriseres ofte ved, at den frivillige yder samvær og venskab med en anden person, som har brug for dette. Dette er ikke arbejde i lovens forstand, idet det betragtes som organiseret samvær/venskab, hvor den frivillige selv får noget socialt ud af samværet. I disse tilfælde er man IKKE forsikringsdækket som frivillig via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Frivillige som vågekoner, indsamlere, besøgsvenner, forsøgspatienter eller som frivillig i et suppekøkken eller måske en genbrugsbutik er nogen af de grupper, hvor reglerne tit bliver misforstået. I skades situationer vil det altid være Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør om en skade/ulykke skal dækkes som lovpligtig eller som uden for loven.

 

ISOBRO og Tryg har derfor strikket en forsikringsordning sammen, som dækker alle grupper. Ordningen ligner den ordning, som også de danske idrætsforeninger har fået tilbudt, da der ifølge Tryg er mange ligheder mellem det sportslige foreningsarbejde og den velgørendes indsats i indsamlingsorganisationerne.

 

I løbet af nogle uger vil Tryg kontakte alle ISOBROs medlemmer med henblik på at tilbyde denne nye ordning. Prisen bliver lavere, jo flere organisationer, der tilmelder sig.

 

Vil du vide mere om ordningen, så kontakt ISOBRO v/Mette Grovermann på mg@slet-dette.isobro.dk eller Tryg v/ kundechef Morten Blume på morten.blume@tryg.dk.

Tilbage