Uge 47: Roberts replik: Yderst relevant rodekasse

Traditionen tro åbner Deloitte dørene for et medlemsmøde kort før jul, hvor vi sætter en håndfuld relevante spørgsmål på dagsordenen.

Det ligner mest af alt en rodekasse, men hvert eneste spørgsmål er relevant for en bred kreds af ISOBROs medlemmer. Vi har formentlig fået en ny og bredere regering når vi mødes, og vi vil sørge for at få en replik med om økonomiske forhold, der følger af det nye regeringsgrundlag. Vi vil også rundere aftalen om finanslov for 2017, men først og fremmest nå at tale om: 

• Indsamlinger og efterfølgende regnskabsaflæggelse inkl. H&G indsamlinger

• Modydelse for gaver?

• Opgørelse af medlemmer

• Modelregnskabet i relation til indsamlingsloven

• Indtægtsundersøgelsen – andre markedsundersøgelser?

• LOTFRI-puljen. Drøftelserne med Socialstyrelsen om afbureaukratisering 

• Aflønning / honorering af frivillige

• Udgifter til parkering og skattefri km-penge

• Moms - salg og vederlagsfri overdragelse af overskudsvarer

• Opgørelse af personlig indkomst til brug for § 12,3. gaver


Jeg glæder mig til vi ses hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S, torsdag den 15. december kl. 9.00. 

Tilmelding skal ske til Mette på mg@slet-dette.isobro.dk

Tilbage