uge 47: Konference om fremtidens betalingsmarked

Det kan i yderste konsekvens betyde liv eller død for din organisation

Den 1. januar 2018 træder et nyt betalingstjenestedirektiv i kraft, der får vidtrækkende konsekvenser for gennemførelsen af betalinger i indsamlingsorganisationer. Direktivet ændrer fundamentalt på en række ting i forbindelse med betalingsservice og kortbetalinger. Fra ISOBROs side er vi ikke i tvivl - som organisation skal du handle på det. Vi mener ikke, det er en mulighed at gøre ingenting.

Først og fremmest bør du møde op til ISOBROs konference den 8. februar om fremtidens betalingsmarked, så du kan blive klogere på den konkrete udfordring, og vi i fælleskab kan finde en løsning for hele branchen.  Sæt derfor X i kalenderen allerede nu. Konferencen er gratis for medlemmer.

Kort om direktivet og dets konsekvenser:

Der er mange ting i det nye direktiv, der vil få betydning for din organisations indtjening. Her er to forhold, der gælder fra den 1. januar 2018:

- Alle løbende kortbetalinger over 10 euro skal efter det nye direktiv BEKRÆFTES AF DONOREN – f.eks. med NEM ID eller anden sikker metode – hver gang de trækkes

- Alle nye betalingsserviceaftaler skal ligeledes BEKRÆFTES AF DONOREN ved oprettelse

Dertil kommer, og det er nok så væsentligt, at det danske betalingsmarked bliver 100% liberaliseret, og vi vil derfor se nye betalingsmetoder  blive indført i Danmark. ISOBRO er i gang med at formulere branchens forventninger til denne udvikling.

På konferencen den 8. februar, vil ISOBRO præsentere såvel problematikker vedrørende direktivet som mulige løsninger for fremtidens betalingsmarked..

ALLE organisationer bør møde op til denne ekstraordinære konference – og gerne med flere personer.

Målgruppe for konferencen er: 

- Beslutningstagere

- Fundraisingchefer

- Databasemedarbejdere

- Økonomimedarbejdere

- Aktører, der i dag håndterer ind- og udbetalinger

Send gerne flere personer fra samme organisation, da emnet berører alle indsamlingsorganisationer.

Tilmeld dig allerede nu til Mette på mg@slet-dette.isobro.dk

______

Mere om den ekstraordinære konference: Målsætningen for konferencen er, at opnå et overblik over, hvilke konkrete konsekvenser loven vil få, at få præsenteret de primære aktører på markedet, at se på learnings fra Finland, hvor direktivet fornyligt blev implementeret samt at få drøftet en proces for, hvad hver enkelt organisation kan gøre frem mod 2018 og ikke mindst hvad vi kan gøre som branche... Konferencen afholdes på Axelborg i København - program  for dagen følger snarest.

Konferencen vil blive fulgt op af en ”beslutningsdag” efter vinterferien, hvor organisationernes beslutningstagere mødes og drøfter, hvilke tiltag ISOBRO bør l igangsætte for at afbøde slaget fra betalingstjenestedirektivet.

ISOBROs bestyrelse sætter betalingstjenestedirektivet på dagsordenen den 20. marts, og vi må allerede nu forvente emnet forberedt til behandling på repræsentantskabsmødet den 8. maj 2017. 

Tilbage