Uge 46: Persondataforordningen

Mange spørger, må vi gøre sådan under den nye persondataforordning? Det kan jeg ikke altid svare entydigt på. Dels fordi ikke alt er afgjort endnu men i endnu højere grad, fordi ansvaret for korrekt og forsvarlig håndtering af data fremover er jeres eget ansvar.

Persondataforordningen vedrører ALLE ISOBROs medlemmer – og I skal have styr på jeres data: I skal bevise, at I kan opfylde kravene i forordningen, samt at I har foretaget risikovurdering og konsekvensanalyse. Går noget galt, falder bøderne, hvis I ikke kan bevise, at I har gjort en indsats for at få styr på datahåndteringen. I skal til enhver tid kunne redegøre for, hvor samtlige data om den registrerede befinder sig og hvem, der har adgang til dem. Det er et omfattende stykke arbejde, der ligger foran alle.

Jeg er 100 % overbevist om, at da man lavede forordningen sad man ikke specifikt og tænkte på, hvordan organisationer med mange frivillige skal kunne håndtere det – men virkeligheden er, at det skal I – og det skal I fra 25. maj 2018.

Jeg har talt med flere advokater, der mener, at mange foreninger fremover skal kategorisere deres almindelige medlemsdata som særligt personfølsomme. Dette gælder nogle sygdomsbekæmpende og handicaporganisationer samt organisationer med en § 8 A godkendelse som religiøs forening. Det betyder, at I skal være særligt opmærksomme her, da det forhold skal indgå i jeres risikovurdering og konsekvensanalyse.

De væsentligste nye regler er som følger:

  • Den registreredes rettigheder
  • Risikoanalyse
  • Indarbejde persondatabeskyttelse i teknologi og arbejdsgange
  • Rapportering om nedbrud
  • Dokumentation af overholdelse
  • Evt. udpegning af databeskyttelsesofficer


Det er altså ikke isoleret set i selve grundlaget for, hvad man må og ikke må med persondata, der ændres. Ændringerne sker særligt i forhold til håndteringen af dataene.

Vi kommer til at afholde flere medlemsmøder. Men I er nødt til at forholde jer aktivt til dette. Ring eller skriv, vi skal nok hjælpe efter bedste evne. 

Tilbage