Uge 46: Medlemsmøde hos Deloitte 15. december kl. 9.00 – 11.30

Så er vi klar med en dagsorden i hovedpunkter. Vi inviterer på morgenkaffe fra 9.00 – 9.15.

Så er vi klar med en dagsorden i hovedpunkter. Vi inviterer på morgenkaffe fra 9.00 – 9.15. 

Dagsordenens hovedpunkter er:

Indsamlinger og efterfølgende regnskabsaflæggelse inkl. H&G indsamlinger

Modydelse for gaver?

Opgørelse af medlemmer

Modelregnskabet i relation til indsamlingsloven

Indtægtsundersøgelsen – andre markedsundersøgelser?

LOTFRI-puljen. Drøftelserne med Socialstyrelsen om afbureaukratisering 

Aflønning / honorering af frivillige

Udgifter til parkering og skattefri km-penge

Moms - salg og vederlagsfri overdragelse af overskudsvarer

Opgørelse af personlig indkomst til brug for § 12,3. gaver

Husk tilmelding skal ske til Mette på mg@slet-dette.isobro.dk gerne senest den 12. december.

Tilbage