Uge 44: Temamøde om teams

I løbet af året har ISOBRO i samarbejde med Ib Hørup afholdt tematiske gå-hjem-møder. Møderne har budt på temaer som beslutningstagning, kommunikation og årshjul, som er blevet afholdt med stor succes. Det fjerde og sidste møde kommer til at handle om teamsammensætning og hvordan den interne kommunikation kan styrkes.

Mødet har en todelt tilgang. Først den teoretiske del, som Eceutive Coach Henrik Julin, står for. Derefter følger den praktiske del, hvor deltagerne får lov at prøve deres nye viden i konkrete cases og praktiske øvelser, som Ib Hørup vil vejlede i.
 
”Parløbet mellem teori og praksis har vi haft stor succes med på de tidligere gå-hjem-møder,” fortæller Ib Hørup.
 
Formålet med temamødet, hvor det anbefales teams at møde op sammen, er at styrke kommunikationen internt i teamet ved at få en bedre forståelse for kollegaernes roller og tænkemåde:
 
”På den måde får man skabt et bedre flow på arbejdspladsen og i sidste ende mere effektive teams.”
 
I forbindelse med mødet tilbyder Henrik og Ib en teamanalyse med individuel feedback, fælles tilbagemelding og coaching af teamleder. Teamanalysen kan tilkøbes særskilt.
 
Årets fjerde og sidste møde afholdes den 21. november kl. 15-17 og forudsætter ikke, at man har deltaget på de tidligere møder. Mødet er gratis og alle er velkomne. Tilmelding skal ske til Mette senest tirsdag den 7. november 2017.

Mødet finder sted på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg på Bjælkeloftet.

Tilbage