Uge 43: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

”ISOBRO står ved en skillevej”. Sådan faldt ordene på repræsentantskabsmødet i maj, hvor vi dels talte om det meget konkrete vedr. gebyr for betalingsservice og dels om de store udfordringer, der tårner sig op på frivilligområdet. Den nedsatte arbejdsgruppe på frivilligområdet mødes inden repræsentantskabsmødet for at drøfte den gennemførte forundersøgelse. Vi har brug for jeres røst i arbejdet med at træffe beslutninger på disse områder, og vi inviterer i øvrigt gerne flere med i arbejdsgruppen vedr. frivillighed. Oven i hatten har vi arbejdet med en ny konstruktion, der hedder associerede erhvervsvirksomheder, hvor vi foreslår et tættere samarbejde med de leverandører, I hver især gør brug af og som er interesseret heri.

 

Hvordan ser økonomien ud med de foreslåede tiltag? Hvilke koster penge? Hvilke giver penge? Skal vi ruste os til fremtiden med en stærkere kontingentstruktur? Bestyrelsen foreslår i denne sammenhæng at nedsætte en arbejdsgruppe til se på kontingentet.

På stort gensyn mandag den 31. oktober  kl. 9:30 – 11:30 på Diakonissestiftelsen.

Tilmelding skal ske til Louise (ly@slet-dette.isobro.dk) senest den 27. oktober. 

Tilbage