Uge 41: ISOBRO afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31. oktober

Det er kun 2. gang i ISOBROs historie, vi kalder på medlemmerne udenfor den årlige rytme for at være med til at tage strategiske beslutninger. Det er vigtigt for ISOBROs bestyrelse, at inddrage vores medlemmer her, da det er afgørende strategiske tiltag, der skal drøftes og tages beslutning om.


I skal træffe beslutning om hvorledes ISOBRO skal forholde sig til frivilligområdet. Drøftelserne har været taget mange gange i ISOBROs bestyrelse, men der har altid været mere presserende opgaver, som gjorde, at vi ikke var klar til at entrere på dette felt. Det er der på sin vis fortsat, men nu er ønsket om en  indsats på frivilligområdet blevet mere udtalt. 

Flere samarbejdspartnere eller leverandører til vores medlemmer har ønsket et tættere tilhørsforhold til ISOBRO. Det har vi brug for jeres stillingtagen til. I oplægget vil det dog fortsat være repræsentanter fra § 8 A godkendte organisationer, der udgør bestyrelsen, og vores formål vil fortsat være at styrke medlemmerne, fremme deres fælles interesser under hensyntagen til det enkelte medlems selvstændighed og handlefrihed og at virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren, således at medlemmerne på bedst mulig måde kan løse deres opgaver.

Endvidere har vi fået en aftale i stand med Nets om en bonus til alle medlemmer. Kom og hør mere om den mulighed og være med til at beslutte, om vi skal sige ja tak til det. 

Endelig skal vi se på kontingentet og den bagvedliggende struktur. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg. 

Der er rigeligt at drøfte, og vi har brug for din røst til at være med til at skabe fremtidens ISOBRO

Tilmelding skal ske til Louise på ly@slet-dette.isobro.dk senest den 27. oktober

Tilbage