Uge 41: ”Flere virksomheder vil have interesse i NGO-samarbejde.”

 

Anne Larsen sprang i 2017 fra fast job som fundraisingdirektør hos Læger uden Grænser gennem 12 år til partner i egen virksomhed;  BetterGreen.

 

Virksomheden drives af Anne og hendes forretningspartner, der er miljøingeniør. BetterGreen er en konsulentvirksomhed, der hjælper mindre virksomheder til at tage ansvar inden for miljø, klima og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne – Sustainable Development Goals). Virksomheden arbejder dog også freelance med opgaver inden for fundraising og strategi – samt konkrete miljøopgaver som fx miljøgodkendelser og certificeringer.

 

Det ligner et stort spring mellem to vidt forskellige verdener, men der er ikke nødvendigvis så langt.

 

For stadig flere handels- og produktionsvirksomheder får kendskab til og arbejder med FN’s Verdensmål – også mindre virksomheder. Det gør de både for at tage ansvar og fordi det giver mening at bruge målene som ramme for strategi- og produktudvikling, så virksomheden kan fremtidssikre sig selv. 

 

BetterGreen vil gerne lægge op til, at virksomhederne samarbejder med NGO’erne, når det er relevant. Både for at udveksle viden (mange NGO’er har konkret erfaring med de problemstillinger flere af verdensmålene handler om), men også for at gå sammen om løsninger… på de globale udfordringer. Netop Verdensmål nr. 17 handler om partnerskaber.

 

Der er ikke noget nyt i samarbejde mellem NGO’er og erhvervsliv, men det er nyt, at de globale udfordringer præciseres i Verdensmålene og direkte opfordrer virksomhederne til at tage del i løsningen. Og så er det nyt, at der er SÅ stram en tidsfrist på flere af udfordringerne, som har store konsekvenser også for danske virksomheder, hvis de ikke nås”, forklarer Anne.

 

I øvrigt kan NGO’erne bruge Verdensmålene på samme måde som virksomhederne – netop som ramme for fremtidstænkning og strategiudvikling. Det vil måske også gøre virksomhedspartnerskaber mere håndgribelige og samtidig med, at man har en fælles referenceramme.

 

Er du interesseret i at høre om, hvordan virksomheder og NGO’er kan arbejde sammen eller ønsker (konsulent)hjælp til jeres strategi, kampagner eller projekter, kan du kontakte Anne Larsen.

 

Læs mere om BetterGreen her.

Tilbage