Uge 37: Det "Tekniske" Finanslovsudspil for 2020

Det ”tekniske” finanslovsudspil for 2020
Gennemgang af konti af betydning for indsamlingsorganisationerne. 

I år fremlægges finanslovsforslaget for 2020 i to omgange. Her i slutningen af august er der offentliggjort en første, såkaldt ”teknisk” finanslovsforslag for 2020 og de efterfølgende år, hvor den nye regering endnu ikke i fuldt omfang har sat sit præg på alle dele af finansloven, herunder implementeringen af den økonomiske politik og den nye regerings prioriteringer. En sådan ufærdig finanslov er imidlertid nødvendig, fordi valget og regeringsdannelsen først var på plads relativt sent i forberedelsen af finanslovsforslaget, som skal fremlægges senest 4 måneder inden finansårets begyndelse, dvs. senest ultimo august ......  læs mere 

Tilbage