Uge 22: Invitation til medlemsmøde om tilskudsområdet


ISOBRO inviterer til medlemsmøde vedr. tilskudsområdet: Nye puljer, høringssvar og ERFA

Tid: 27. juni kl. 13.00-16.00

Sted: Dagligstuen (til venstre op ad trappen ved receptionen) Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

I december 2017 blev der vedtaget en ny udlodningslov. Derfor sker der også nogle ændringer med de ansøgningspuljer, der hører under loven. ISOBRO vil derfor gerne invitere til medlemsmøde den 27. juni, for at informere om puljer og høringssvar, samt indsamle erfaringer fra medlemmerne.

Lokalforeningspuljen
ISOBRO har for første gang fået muligheden for at administrere en pulje, hvor vores medlemsorganisationers lokalforeninger kan tilgodeses. Information om puljen samt vejledning vil være at finde på www.isobro.dk, og vi vil gennemgå ansøgningsprocedure på mødet.

Pulje til Særlige Sociale Formål (SærligSoc)
Sidste frist for høringssvar til ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål (SærligSoc), er 19. juni. På medlemsmødet vil ISOBRO informere om høringssvar.

Læs mere om SærligSoc her

ULFRI: Støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer 2018 (tidl. LOTFRI)
Der var ansøgningsfrist den 30. maj. Gav ansøgningen lejlighed til problemer? Se ISOBROs høringssvar her

Læs mere om ULFRI her

Undersøgelse af administrative byrder fra Social Styrelsen
Socialstyrelsen udsendte i maj en opfordring til at give input til forenkling og forbedring af tilskudsområdet. ISOBRO har givet bidrag til undersøgelsen, og vi vil orientere herom.

Læs om undersøgelsen her. Sidste frist for svar er 1. juni.

Fremtidig finansiering af det frivillige sociale arbejde
Vi orienterer om kommissoriet for Børne- og Socialministeriets arbejdsgruppe om den statslige støttestruktur og tilskudsadministration på det frivillige sociale område. Centrale aktører på det frivillige sociale område, herunder Røde Kors, Ældresagen, ISOBRO, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) og Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) bliver inddraget som høringsparter af udkast til arbejdsgruppens afrapportering. Arbejdsgruppen afrapporterer primo august 2018 til børne- og socialministeren med forslag til konkrete tiltag.

Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål
Puljen er udskudt på ubestemt tid. ISOBRO orienterer om nuværende status.

Læs mere om Kulturministeriets pulje her

Bilag kan hentes her.

Tilmelding senest 22. juni til Sisse Dall på sd@slet-dette.isobro.dk

Tilbage