Uge 20: Netværk for fundraising- og kommunikationschefer i danske NGO’er

 

Et af landets bedste netværk for fundraising- og kommunikationschefer har nu plads til flere medlemmer. Netværket har eksisteret i ca. 2 år og der er pt. 11 chefer fra 11 forskellige organisationer repræsenteret. En af medlemmerne er Betina Albrechtsen fra Psykiatrifonden, og hun er godt tilfreds med netværket:

 

”Netværket er en fantastisk mulighed for at vende nogle af de problemstillinger, man sidder med i det daglige, med mennesker der sidder i lignede situationer. Vi tager emner op, som vi alle er optagede af og der er mulighed for at vende de lidt mere specielle udfordringer, som man sidder på fundraisingområdet,” siger Betina Albrechtsen, der er marketing- og fundraisingchef i Psykiatrifonden.

 

Netværket holder møde 4 gange om året og du kan blive tilknyttet via din organisation.  Medlemskabet er personligt, så der er også en god fortrolighed i gruppen – og det er vigtigt, hvis sparringen skal have makimalt udbytte. Det mener et andet af netværkets medlemmer, Ken Andersen fra Kræftens Bekæmpelse:

 

"I den danske indsamlingsbranche er alle organisationer afhængige af, at vi alle fastholder en høj standard af etik og moral i vores indsamlingsarbejde. Vi har en god fortrolighed i netværket og vi medvirker alle til at sikre den nødvendige videndeling på tværs af organisationer, så vi kan "gøre kagen større" til gavn for os alle", siger Ken Andersen, der er fundraisingchef i Kræftens Bekæmpelse

 

Hvis du vil høre mere om netværket, så kontakt ISOBROs sekretariatschef, Mette Grovermann, eller netværkets facilitator, Pernille Garde Abildgaard.

Tilbage