UGE 20: Keynote speaker vil udfordre opfattelsen af god fundraising

 

Bernard Ross er internationalt anset ekspert inden for strategisk tænkning, organisatorisk forandring og personlig effektivitet. Han er direktør for managementkonsulentvirksomheden = mc, der har til huse i London, men arbejder over det meste af verden. På årets konference kan man høre ham holde oplæg om ’The influential Fundraiser’, og der er samtidig mulighed for at tilmelde sig hans MASTERCLASS i ’Behavioral Economic Fundraising’, som afholdes den 4. september. Tilmelding sker her.

 

Bernhard Ross har to emner på tapetet, når han ankommer til København i september. Hans oplæg under selve konferencen vil handle om, hvordan man få fat i de helt store donorer – og hvordan at den personlige kontakt og den individuelt tilpassede tilgang til hver enkelt donor, vil have afgørende betydning – også i fremtiden. Han vil blandt andet gøre os klogere på de 5 P’er: Passion, Proposal, Preparation, Persuasion and Persistence. Han lover blandt andet, at oplægget vil ”udfordre mange konventionelle tanker om, hvordan vi engagerer tilhængere”.

 

Bernhard Ross vil være på scenen den 3. september fra kl. 11.30-12.30. 

 

I MASTERCLASS (dagen efter konferencen) vil det handler om en anden gren af fundraisingen – nemlig hvordan man kan bruge videnskab til at forbedre sin fundraising. Bernhard Ross har skrevet en lang række bøger om økonomi og fundraising og er især optaget af, at fundraising skal være baseret på fakta og data.

 

”Tidligere var meget international fundraising tilsyneladende baseret på mening og anekdote. Det var sjældent baseret på videnskab. Og det var ofte de mest populære kampagner, der gav det dårligste afkast”, siger Bernard Ross, og fortæller om et af sine samarbejder, hvor han for tre år siden arbejdede på den globale strategi for Unicef. Sammen med Omar Mahmoud (Global Knowledge Officer i Unicef) dykkede de ned i, hvordan videnskab kan forbedre fundraisingen.

 

”Vi begyndte at undersøge, hvordan beslutningsvidenskab kunne anvendes til fundraising. Min bog ” Change for Good” er produktet af det arbejde. Jeg ville fokusere på, hvordan du kan anvende beslutningsvidenskab - som både omfatter adfærdsmæssig økonomi, neurovidenskab og evolutionistisk psykologi - til fundraising,” fortæller Bernhard Ross.

 

På sidste års konference handlede et af oplæggene også om, hvordan vores hjerne fungerer. Vi hørte blandt andet en del om vores system 1 og 2. Bernhard Ross udvider nu paletten for ”Behavioural economics Fundraising” for os og vil i MASTERCLASS give en dybere indsigt i, hvordan beslutningsvidenskab og vores hjerne virker, så tilhørerne vil blive endnu bedre til at øge deres fundraising.

 

”Vores plan for MASTERCLASS er at gøre hver fundraiser til en dygtig ’narkohandler’, men hvor stofferne, der sælges, blot hedder dopamin og oxytocin. Det er nemlig de stoffer i vores hjerne, der hjælper med at drive filantropi og fornøjelse”, siger Bernhard Roos

 

Udover at have skrevet mange bøger om emnet, har Bernard Ross desuden været involveret i en bred vifte af non-profit organisationer gennem de seneste 25 år – blandt andet Britisk Røde Kors og Macmillan Cancer og Science Museum. Han har også konsulteret for en række universiteter, herunder Oxford og Sorbonne.  

Tilbage