Uge 19: Midler til lokalforeningerneISOBRO har for første gang fået opgaven at fordele 6 millioner kroner til at styrke medlemmers lokalforeninger i hele landet. Står I som lokalforening og mangler midler i størrelsesordenen 5.000 – 10.000 kr., vil det fra august være muligt at søge midlerne via ISORBOs hjemmeside. Midlerne skal bruges til at udvikle og støtte det lokale, frivillige arbejde. Læs mere om puljen her.

 

Hvad er Lokalforeningenspuljen

I 2017 blev et bredt politisk flertal enige om årligt at stille 72 millioner kroner fra de såkaldte spillehalsmidler til rådighed for almennyttige foreninger.

De 72 millioner kroner bliver udloddet gennem otte puljer, som almennyttige foreninger kan søge gennem. Puljerne bliver administreret af Dansk Ungdoms Fællesråd, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Oplysningsforbundenes Fællesråd, Friluftsrådet, Dansk Handicap Organisationer og ISOBRO, der har ansvaret for at udmønte pengene. Det er ISOBROs opgave at stå for fordelingen af de 6 millioner kroner af spillehalsmidlerne med Børne- og Socialministeriet som ressortministerium, som nu får et bredere sigte end nogensinde før, da den retter sig mod lokalafdelinger hos modtagere af driftsstøtte under udlodningsloven. Det er ISOBROs og vore samarbejdspartneres målsætning, at det skal være så simpelt for lokalforeningerne som muligt at søge og modtage midler.

Stimulerer lokalforeningslivet

Med den nye lokalforeningspulje håber ISOBRO, det bliver muligt at stimulere foreningslivet i de lokale afdelinger, hvor stor opfindsomhed og iderigdom ofte mangler en konkret økonomisk håndsrækning. Vi taler ikke om store beløb, men som en medlemsorganisation har påpeget, selv med en check på 5.000 kroner, kommer man langt med at realisere ideer på lokalplan.

ISOBRO skal gøre nogle erfaringer, og vi vil gøre det sammen med lokalforeningerne, som vi forventer vil komme med et hav af idéer til, hvordan Lokalforeningspuljen kan gøre en forskel hos netop dem.

ISOBRO skal foreløbig administrere puljen de kommende fire år, hvorefter det bliver evalueret om puljen fortsætter.

Mere information om puljen og ansøgningsprocessen kommer på ISOBROs hjemmeside i slutningen af maj. 

Tilbage