Uge 17: Nyt netværk ser dagens lys!

Flere af ISOBROs medlemmer har efterspurgt et netværk for HR-medarbejdere. Et netværk, hvor man i fortrolighed kan drøfte løndannelse, lønudvikling, personalegoder, ansættelsessamtaler, afskedigelser og meget mere. Det ønske vil vi meget gerne imødekomme.


Vi har allieret os med Anne Louise Wulff fra NOVI advokater, som gerne vil facilitere netværket. Louise har mange års praktisk erfaring som specialist inden for ansættelses- og arbejdsret. Hun rådgiver om alle aspekter, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder samt inden for tilknyttede områder, herunder konsulenter og vikarer. Hun har desuden stor erfaring med konfliktløsning inden for området og har ført en lang række sager både ved de civile domstole og i det fagretlige system.
Læs meget mere om Anne Louise her 


Vi skyder netværket i gang med afholdelse af et mini-seminar med følgende dagsorden: 

  1. Velkommen ved Mette Grovermann og Anne Louise Wulff
  2. Ansættelsessamtalen – hvad må man tale om?
  3. Lønrammen og lønforhandlingen – hvad er det rette niveau?
  4. Lidt om OK-2017
  5. Åben drøftelse af form og indhold for netværket


Mini-seminaret finder sted den 29. maj kl. 14.00 – 16.00 på Diakonissestiftelsen i Dagligstuerne. 


Deltagelse i mini-seminaret er naturligvis gratis – tilmelding skal ske til Mette senest den 22. maj. 


Deltagelse i netværket er IKKE betinget af deltagelse i seminaret, og man kan også godt deltage den 29. maj uden at forpligte sig yderligere. Kort sagt – kom og vær med, hvis du har lyst 

Tilbage