Uge 17: Indsamling og COVID-19

Indsamling og COVID-19

ISOBRO har spurgt Sundhedsstyrelsen om smitterisikoen og gode råd i forbindelse med hus- og gade indsamlinger:
Her er svaret:
Corona smitter fra person til person via små dråber, som spreder sig i luften ved host eller nys i en afstand på 1-2 meter, eller ved kontaktsmitte, hvor der smittes via overflader, som man rører ved, og derefter rører sig i næse, øjne eller mund. Kontaktsmitte kan forebygges ved at sikre god håndhygiejne og undlade at røre sig i ansigtet, hvis man har urene hænder.
I forhold til dine konkrete spørgsmål vil svaret derfor være, at der er øget risiko for smitte ved kontakt mellem mennesker, og at det derfor vil have stor betydning for smitterisikoen, at der anvendes foranstaltninger, som gør, at man kan undgå fysisk kontakt.

I forhold til, hvorvidt hustandsindsamlingerne kan gennemføres, så kan Sundhedsstyrelsen desværre ikke rådgive i konkrete sager, som den du beskriver. Vi henstiller til, at I overholder de generelle råd til befolkningen, og at I inden for disse generelle råd og rammer sammen finder frem til, hvad der er den bedste løsning for jer. Det kan som du selv nævner eksempelvis være teknologiske løsninger som mobilepay for at undgå fysisk kontakt. Samtidig er det også vigtigt, at der tages særlige forholdsregler for så vidt angår personer, som kan være i særlig risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19. Du kan læse mere om de særlige risikogrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Dertil kommer, at vi lige nu ikke kan forudse situationen til efteråret. Jeg vil derfor anbefale, at I følger med på vores hjemmeside ift. opdaterede råd og vejledninger og desuden følger nye information om forbud og øvrige tiltag på coronasmitte.dk

Generelt er vores anbefaling på nuværende tidspunkt ift. at omgås andre mennesker, at man begrænser hyppigheden og følger vores generelle anbefalinger om, hvordan man omgås andre – herunder at undgå fysisk kontakt, holder afstand mv., samt at der tages særlige forbehold i forhold til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb.

Tilbage