Uge 17: Ændret frist for årsrapporter

Hvad skal I gøre med hensyn til regnskaber og evt. manglende godkendelse?

Organisationer, der modtager udlodningsmidler fra Kulturstyrelsen
Kulturministeren har tidligere udsendt en meddelelse om, at fristen for afrapportering, som kræver et årsregnskab, er udsat til 15. august 2020.
https://slks.dk/covid-19/ under ”Ændret frist for årsrapporter”.

Der er normalt frist senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. For langt de fleste gælder, at deres regnskabsår følger kalenderåret. De skal først afrapportere senest den 15. august 2020. Dem som har forskudt regnskab, skal enten afrapportere senest 15. august 2020 eller senere, hvis deres regnskabsår er til det (Eksempel 1: regnskabsår slut 31. maj = afrapportering 30. november. Eksempel 2: regnskabsår slut 1. februar = afrapportering 1. august => dispenseres til 15. august). 

For dette års ansøgninger til TLAN gælder, at man skal søge på basis af 2018 tallene, og ikke 2019 tallene som man normalt ville skulle. Man skal indsende regnskab og beretning for 2018, men revisorerklæringen vedr. ansøgningen (den der sættes ind i beløbsskemaet) skal gælde for 2020 (så man kan ikke bare sende helt samme fil ind som sidst). Jeg håber, at der snart bliver tid til at opdatere hjemmesiden, hvor vi kan uddybe dette mere, og udsende en nyhed om dette. Vi er desværre lagt ned af corona hjælpepakkerne pt. TLAN puljen åbnes for ansøgninger den 1. juni og har frist 1. juli 2020. 

Organisationer, der modtager udlodningsmidler fra socialstyrelsen
På udlodningspuljerne skal tilskudsmodtagere indsende deres årsregnskab. Fristen for indsendelse af regnskaberne for 2019 er udgangen af juni 2020. Hvis de ikke kan indsende deres regnskaber indenfor fristen, skal de skrive ind og anmode om, at fristen udskydes, her skriver de til tilskudsforvaltning@slet-dette.socialstyrelsen.dk.

Tilbage