ISOBRO udbyder en række netværk for medlemmer af ISOBRO med fokus på forskellige temaer som CRM, kommunikation og PR, digital fundraising, HR, økonomi samt ledelse. Deltagelse i et netværk er primært forbeholdt ISOBROs medlemmer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Trost-Tryck eller den relevante facilitator direkte.

Fælles for netværkene er, at de prioriterer faglighed og saglighed højt, de fungerer ofte som løbende efteruddannelse for deltagerne. Desuden skaber deltagelse i et netværk relationer på tværs af indsamlingssektoren.

Pris og beskrivelse af de enkelte netværk, kan ses nedenfor. Vi tilbyder en rabat på 10%, hvis flere fra samme organisation deltager i det samme netværk. 

ISOBROs Netværk for fonds-fundraisere har fokus på private fonde. Netværket er et tilbud om at blive opdateret på, hvad der rører sig blandt filantropiske fonde og foreninger. Udgangspunktet er, at når fondene forandrer sig, må ansøgerne følge med i, hvor de bevæger sig hen. Vi skaber et fortroligt rum, hvor der er tid til refleksion, dialog og perspektiv og samtidig mulighed for at blive inspireret af eksterne oplægsholdere. 

Netværket ledes af Birgitte Boesen, analytiker og rådgiver i büroCPH og forfatter til bogen "Fonde i bevægelse" (Djøf-Forlaget, 2018). 

Møderne finder sted kl. 13-16 på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B på Frederiksberg og datoer bliver meldt ud løbende. 

Facilitator :  Birgitte Boesen
Kontakt :  bb@burocph.dk 
 /  29 40 17 75 
Pris for deltagelse :   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt.
Tilmelding skal ske til Anne Trost-Tryck. 

Dette netværk er for dig, der arbejder med persondataret på daglig basis eller som løbende støder på persondataretlige problemstillinger og udfordringer. Netværket består i høj grad af drøftelser og sparring deltagerne og facilitatoren imellem, ligesom der vil være oplæg og gennemgang af aktuelle og vigtige emner inden for området. Der lægges i netværket vægt på en praktisk håndtering af og operationel tilgang til de forskellige persondataretlige udfordringer og krav. Deltagerne forventes selv at byde ind med oplæg og erfaring fra deres dagligdag.

Netværket kan både rumme repræsentanter fra de små, større og store organisationer. Emner til drøftelse kan eksempelvis være:

 • Registreredes rettigheder
 • Tredjelandsoverførsler
 • Dataansvarlig / databehandler
 • Fælles dataansvar
 • Vejledninger fra Datatilsynet og det Europæiske Databeskyttelsesråd
 • Grænseflader til markedsføringsloven

Der afholdes 4 møder i 2022, typisk kl. 13.00-16.00. Dato og mødested meldes ud til deltagerne og møderne holdes på skift hos deltagerne, alternativt hos ISOBRO.

Tanja Blichfeldt Johnsen, som er netværkets facilitator, har arbejdet med persondataret i mere end 20 år og har i mange år, som advokat, arbejdet sammen med ISOBRO og ISOBRO's medlemmer. Tanja er anerkendt som en af de førende eksperter i persondataret i Danmark.

Facilitator:  Tanja Blichfeldt Johnsen
Kontakt:      tjo@slet-dette.novi-attorneys.com
Pris for deltagelse :   Kr. 3.125,00 inkl. moms  årligt.

Tilmelding skal ske til Anne Trost-Tryck på mail:  at@slet-dette.isobro.dk

Netværket er for dig, der sidder alene med fundraising og har brug for inspiration og sparring. Du er typisk ansat i en mindre organisation og har måske andre arbejdsopgaver end at samle penge ind. Oplagt netværk, hvis du går på eller har gået på ISOBROs Fundraisinguddannelse. Netværket ledes af Stig Fog. Se www.stigfog.dk

Facilitator:  Stig Fog
Kontakt:  mail@stigfog.dk 
Pris for deltagelse:   Kr. 3.125,00 inkl. moms årligt.
Tilmelding skal ske til Stig Fog.

Der er 4 møder om året. 3 møder afholdes i tidsrummet fra kl. 15.00–19.00 afsluttende med middag (for egen regning) 1 møde afholdes som ”Ledelses-inspirations-døgn” et sted i landet. Netværkets facilitator inddrager relevante oplægsholdere gerne efter forslag fra deltagerne. 

Netværket er 100 % fortroligt. Der kan som udgangspunkt kun deltage en person fra hver organisation. Der vil maksimalt være 20 deltagere i netværket.  

Møderne afholdes på skift hos deltagerne. Deltagerne opfordres til at mødes mellem netværksmøderne. 

Facilitator:  Topledernetværk.dk (Henrik Julin & Ib Hørup)
Kontakt:  ib@hoerup.nu
Pris for deltagelse:   Kr. 11.900,00 inklusiv moms årligt.
Tilmelding skal ske Ib Hørup.

Veletableret netværket for chefer, der har ansvar for indsamling, kommunikation og/eller markedsføring. Du kan f.eks. være fundraisingchef, medlemschef, engagementschef, marketingchef, kommunikationschef eller kampagnechef. Det er ikke vigtigt, om du kommer fra en stor eller en lille organisation; sparring og erfaringsudveksling virker på alle niveauer, men du skal helst have ansvar for medarbejder og/eller budget. 
Formålet med netværket er at sparre om aktuelle og principielle problemstillinger samt erfaringsudveksle om problematikker og udfordringer indenfor netop kommunikation og/eller fundraising.  

Der afholdes 4 møder i 2021. Dato og mødested meldes ud til deltagerne.  

Facilitator:  Pernille Garde Abildgaard
Kontakt:  pernille.garde@gmail.com /  tlf. 31 38 00 45 
Pris for deltagelse:   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt.
Tilmelding skal ske til og efter aftale med Pernille Garde Abildgaard. 

Veletableret netværk hvor der sparres om PR, kommunikation og daglige udfordringer i en kommunikationsenhed. Du kan være PR-ansvarlig, kommunikationsmedarbejder, redaktør, kommunikationskonsulent eller noget helt femte. Hovedsagen er, at kommunikation og/eller PR er dit fokusområde, og du gerne vil mødes med kollegaer fra andre NGO’er fire gange om året og spare om aktuelle problemstillinger og udfordringer. 

D
er afholdes 4 møder i 2021. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator:  Pernille Garde Abildgaard
Kontakt:  pernille.garde@gmail.com /  tlf. 31 38 00 45 

Pris for deltagelse:   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt.
Tilmelding skal ske til og efter aftale med Pernille Garde Abildgaard. 

Netværk for dig, der arbejder for NGO i Jylland eller på Fyn samt arbejder med kommunikation. Du kan være en del af en større kommunikationsenhed eller du kan være en ’kommunikations-én-mandshær’, hvor du til daglig har mange forskellige opgaver indenfor både journalistik, kommunikation, koordination, sociale medier og/eller markedsføring. Hovedsagen er, at du gerne vil mødes med kollegaer fra andre NGO’er fire gange om året og spare om aktuelle problemstillinger og udfordringer. 

Der afholdes 4 møder i 2021. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator:  Pernille Garde Abildgaard
Kontakt:  pernille.garde@gmail.com  /  tlf. 31 38 00 45 
Pris for deltagelse:   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt.
Tilmelding skal ske til Pernille Garde Abildgaard.

Dette netværk er for dig, der arbejder med HR og både ønsker sparring samt at følge med på området. Netværket består i en vekselvirkning af oplæg og gennemgang af aktuelle og vigtige emner indenfor området, f.eks. vedrørende den nye ferielov, forskelsbehandlingsloven mv., og sparring mellem medlemmer og facilitator om de aktuelle emner og om de HR-mæssige udfordringer der rører sig i den enkelte organisation – og som det ofte viser sig, at andre i netværket kender til. 

Netværket kan både rumme repræsentanter fra de små, større og store organisationer og meningen er også, at netværket giver grundlag for, at deltagerne får mulighed for faglig sparring med deltagere fra en eller flere fra de andre organisationer mellem møderne.

Der afholdes 4 møder i 2021, typisk kl. 13.00 – 16.00. Dato og mødested meldes ud til deltagerne og møderne holdes på skift hos deltagerne. 

Helle Nøhr Larsen, som er netværkets facilitator, 
har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret i mere end 25 år og har i mange år, som advokat, arbejdet sammen med ISOBRO og ISOBRO-virksomheder. Udover arbejdet som advokat i en advokatvirksomhed, har Helle også erfaring som advokat i en stor arbejdsgiver-organisation og har også være HR-forhandlingschef i en stor dansk virksomhed.

Facilitator:  Helle Nøhr Larsen, SIRIUS advokater 
Kontakt:  hnl@siriusadvokater.dk /  tlf. 88 88 85 10
Pris for deltagelse:   Kr. 3.125,00 inkl. moms  årligt.
Tilmelding skal ske til  Anne Trost-Tryck.

Denne gruppe er særligt interessant for alle fundraiser, der sidder med digitale spidskompetancer eller et  all-round fundraisingansvar i organisationen og som gerne vil forbedre deres digitale og traditionelle hvervekanaler. 

Gruppen kommer vidt omkring med emner som: 

 • Digitale løsninger, der letter hverdagen
 • Hvad kan vi lære af de kommercielle abonnement-forretninger?
 • Konkurrencer, regler og rekruttering
 • Digital leadgenerering med cases
 • Lær af andres fejl – 5 fejl du ikke behøver at lave!
 • Workshop om optimering af donationer og medlemsprogrammer 

Gruppens medlemmer er selv specialister og forventes af dele ud af deres viden.

Der afholdes 4-5 møder i 2021. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Program for 2021:

17.03:   Hvad kan vi lære af de kommercielle abonnementsforretninger?
07.06:    Digital leadgenerering med cases: underskriftindsamlinger og
              konkurrencer, regler og rekruttering.
07.10:    Digitale løsninger, der letter hverdagen.
10.11:    Workshop om optimering af donationer og medlemsprogrammer.

Der vil være oplægsholdere eller cases til alle arrangementer, men ikke alle er på plads endnu, så I må vente i spænding lidt endnu.

Facilitator:  Kim Skytte Graae
Kontakt:  kim@fundraisingbureauet.dk  /  tlf. 22 11 11 63
Pris for deltagelse:   Kr. 3.125,00 inkl. moms årligt
Tilmelding skal ske til Kim Skytte Graae.

Få sidste nyt om CRM og få indblik i andre organisationers erfaringer på området. 

Der afholdes 4 møder i 2021. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator: Per Østergaard Jacobsen
Kontakt:  pja@efficiens.nu  /  tlf. 25 62 48 98
Pris for deltagelse:   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt. 
Tilmelding skal ske til Per Østergaard Jacobsen.

Du sidder med det økonomiske ansvar som økonomi-, regnskabs eller administrativ chef og har lyst til inspiration, sparring og et netværk at trække på imellem møderne. Vi diskuterer økonomisystemer, økonomistyring, KPI’ere, holdninger til eksempel-regnskab og meget andet.

Der afholdes 4 møder i 2021. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator:  Ib Hørup
Kontakt:  ib@hoerup.nu  /  tlf. 41 27 84 57

Pris for deltagelse:   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt.
Tilmelding skal ske til Ib Hørup.

Inspiration i forhold til håndtering af udfordringer og aktuelle emner som fx effektiv økonomistyring, omkostningsfordelinger, eksempel-regnskab, moms, nedskæringer, etc.

Der afholdes 4 møder i 2021. Dato og mødested meldes ud til deltagerne. 

Facilitator:  Ib Hørup
Kontakt:  ib@hoerup.nu  /  tlf. 41 27 84 57

Pris for deltagelse:   Kr.  3.125,00 inkl. moms årligt.
Tilmelding skal ske til Ib Hørup.