Fonde i bevægelse
Birgitte Boesen holder sit oplæg fra fundraisingkonferencen d. 24.oktober kl. 13.00-15.00, i dagligstuerne på ISOBRO, Peter Bangs Vej 5B.

Tilmeld dig her


Julemøde hos Deloitte den 4. december kl. 13-16

Program følger - Indput til dagsordens kan sendes til Mette. 

Mødet finder sted på adressen:

Weidekampsgade 6, 2300 København S

Tilmelding dig her


Afholdte møder

ISOBRO har fået en del spørgsmål til den aftale, der er indgået mellem NETS og bankerne om transaktionsbaseret donation til ISOBROs medlemmer. Det vil vi redegøre for på mødet. Se Aftale mellem Nets og bankerne her.

ISOBRO har samme med nogle medlemsorganisationer og vores advokat Henrik Bonné tænkt kreativt i forhold til medlemsbegrebet. Kan det mon udvides på en måde, der giver mening og holder sig indenfor rammerne af lovgivningen. 
Se materialet fra mødet her - SCROLL helt ned i bunden 

Tirsdag den 4. juni afholdt ISOBRO informationsmøde om MobilePays løsning til betalingsaftaler, MobilePay Subscriptions , og om administration af MobilePay.

 

Se materiale fra mødet her.

MobilePay

Fundraisingbureauet


Den 20. marts afholdte ISOBRO et medlemsmøde om den teknologiske udvikling inden for fundraisingbranchen. 

Materiale fra mødet

OnlineFundraising 

MobilePay Subscription

Telemarketing og teknologi (TMPO)

TestaViva – digitale testamenter


Facebook-fundraisers 

Enkel timeregstrering – nye muligheder for optimering af projektstyring og -afrapportering TimeOut og WWF


Tirsdag d. 12. marts fremlagde Krydsfeldt, Carve Consulting og ISOBRO resultaterne af den undersøgelse, der blev iværksat i efteråret. Undersøgelsen belyser, hvordan man kommer bedre, og mere værdifuldt, fra kontakt til kontrakt, når civilsamfund og erhvervsliv prøver at finde nye måder at samarbejde.

Se materiale fra mødet her.

Hør potcast fra iTunes eller Spotify.


ISOBROs advokat på GDPR-området, Tanja Blichfeldt Johnsen, har udarbejdet et notat om hjemmel i forbindelse med optagelse af samtaler ved brug af telemarketing. Det informerede vi om i sidste uges nyhedsbrev og kan også ses i medlemszonen. Notatet har affødt mange spørgsmål om, hvad gør de andre, hvad skal vi oplyse om, hvad kan vi teknisk osv.

Vores vurdering er, at det kan være nyttigt at afholde et medlemsmøde med henblik på drøftelse af dette. Hvad har I gjort indtil nu? Hvor tror I, TM bevæger sig hen, når vi kigger i krystalkuglen. Det er IKKE et møde, hvor vi skal drøfte hjemmeler eller anden jura - vi mødes for at drøfte, hvordan vi som branche kan håndtere det – så etik, jura og teknologi kan forenes.

Deltagerne skal således selv være villige til at bidrage med overvejelser og mulige løsninger. Måske kan vi med fordel udforme en branchestandard eller etisk regelsæt. Men vi starter med at finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe hinanden.?

Mødet vil finde sted på ISOBRO, Diakonissestiftelsen,  Peter Bangs Vej 5 B, i store dagligstue. 


ISOBRO afholder medlemsmøde den 11. december for organisationer, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, som trossamfund eller religiøs forening.

I henhold til Udkast til bekendtgørelse for anerkendte trossamfund og udkast til bekendtgørelsen i henhold til ligningslovens § 8 A vil en del af de organisationer, der i dag har denne godkendelse miste den fra 1.1.2019.

Vi vil gerne informere jer om dette, orientere om, hvilke tiltag ISOBRO har gjort og fortsat vil gøre, og drøfte med jer, hvad I evt. selv kan gøre for at sikre, at jeres bidragydere også i fremtiden kan få fradrag for deres gave til jer.

Mødet finder sted i Dagligstuerne på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B kl. 13:30-15:30

Se materiale fra mødet her.


Medlemsmøde hos Deloitte med fokus på regnskab / økonomi.  

Se mødemateriale her.


Bemærk: Mødet er en gentagelsen af det møde, der blev afholdt d 27. februar.

Materiale fra mødet kan findes her.Efter utallige møder godkendte ISOBROs repræsentantskab i 2016 de nye etiske retningslinjer, som også omfatter det såkaldte eksempelregnskab. Siden har en række af ISOBROs medlemmer givet sig i kast med at anvende regnskabsformatet. Det har kastet mange konstruktive drøftelser af sig. Dette er ikke nemt, men det er værd at arbejde med – det giver værdi både indadtil og udadtil for organisationen. Det foreliggende eksempelregnskab med tilhørende pixi-udgave om nøgletal er i dag en del af ISOBROs svar på, hvorledes kommunikationen om indsamlingsorganisationernes økonomi kan udvikles.

Det skal understreges, at der er tale om et kan, idet ISOBROs repræsentantskab, på bestyrelsens indstilling, har besluttet, at det skal være frivilligt for ISOBROs medlemmer at gøre brug heraf.

Efter utallige møder godkendte ISOBROs repræsentantskab i 2016 de nye etiske retningslinjer, som også omfatter det såkaldte eksempelregnskab. Siden har en række af ISOBROs medlemmer givet sig i kast med at anvende regnskabsformatet. Det har kastet mange konstruktive drøftelser af sig. Dette er ikke nemt, men det er værd at arbejde med – det giver værdi både indadtil og udadtil for organisationen. Det foreliggende eksempelregnskab med tilhørende pixi-udgave om nøgletal er i dag en del af ISOBROs svar på, hvorledes kommunikationen om indsamlings-organisationernes økonomi kan udvikles. Det skal understreges, at der er tale om et kan, idet ISOBROs repræsentantskab på bestyrelsens indstilling, har besluttet, at det skal være frivilligt for ISOBROs medlemmer at gøre brug heraf.
 
Program
Formålet med mødet er at give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og perspektiver på det nye tiltag. vi vil se på knasterne og gevinsterne, og vi vil inspirere endnu flere til at anvende formatet. hvorledes svarer principperne i eksempelregnskabet på forskellige beslutningsmæssige og formidlingsmæssige opgaver? hvordan forbedres regskabsaflæggelse over for såvel myndigheder og omverden som bestyrelse og/eller den kompetente forsamling?

Mødemateriel kan findes her


ISOBRO inviterer til medlemsmøde om fremtidens betalingsmarked. Der er nu gået 1½ år, siden vi mødtes på Axelborg om emnet. Arbejdsgruppen vedr. betalingsmarkedet har afholdt flere møder, og der er sket lidt i EU. Men samlet set, hvor står vi så i dag?
Det og meget mere vil vi forsøge at svare på den 24. september kl. 13.00 - 16.00

Mødet afholdes på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K i Festsalen. Der vil være en kaffepause undervejs.

Se slides fra dagen her

1. Fremtidens betalingsmarked RMJ Plesner

2. ISOBRO Betalingsløsninger_FMEYE_1.0

3. Analyse_Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

4. ISOBRO New Payment solutions 20180924_CHBAG_1.0

5. Fundraisingbureauet - Fremtidensbetalingsmarked sep 2018

Desuden lidt ekstra spændende læsning https://www.dr.dk/nyheder/penge/det-koster-samfundet-kassen-naar-du-betaler-dine-varer-med-et-internationalt
Venligst formidlet af Klavs Lunding-Sørensen - tak for det.


Præsentation fra mødet om puljer mv. afholdt den 27. juni 2018


Bilag til mødet: 

Fremtidig finansiering for Frivillige: 

Kommissorium Fremtidig finansiering af det frivillige sociale arbejde arbejdsgruppe

 

ULFRI (tidl. LOTFRI): 

Medlemsmøde LOTFRI 10 APRIL 

Referat af medlemsmøde 10. april

ULFRI bekendtgørelse

ULFRI Vejledning 020518

 

SærligSoc:

BKG SærligSoc 2018 - høring

Brev om høringsliste SærligSoc 2018

Høringsbrev SærligSoc 2018

 

 


Præsentationerne fra GDPR i praksis kan hentes her:

Claes Amundsen, Dansk Flygtningehjælp

Karsten Rendemann, Cookie Information

Tanja Blichfeldt Johnsen, NOVI advokater


Den 22. marts har ISOBRO fået en ny bekendtgørelse i høring med frist til den 13. april 2018.
Det hedder: ”Socialstyrelsen udmelder fra 2018 Børne- og Socialministeriets tre udlodningspuljer ved bekendtgørelse, jf. bemærkninger til den nye udlodningslov af 19. december 2017. Der er i den forbindelse udarbejdet en ny bekendtgørelse til ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer. Socialstyrelsen sender udkastet til bekendtgørelse i høring hos ISOBRO med henblik på at modtage eventuelle bemærkninger. Ansøgningspuljens formål er at yde driftstilskud til landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Formålet er endvidere at fremme den frivillige sociale indsats. Målet er generelt at styrke organisationerne og deres indsats både i form af konkret støtte til de målgrupper, som organisationen retter sig mod, og i form af generel interessevaretagelse.”

Socialstyrelsen foreslår nogle ændringer i adgangskriterierne, som vi gerne vil drøfte med de af vore medlemmer, som modtager midler af ovennævnte pulje.

Mødet fandt sted tirsdag d. 10. april kl. 13-15 i dagligstuerne på Diakonissestiftelsen. 

Materiale fra mødet:

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Forslag til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Vejledning om ansøgning om støtte fra udlodningslovens pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer FL § 07.18.19.40


Præsentationen fra mødet kan hentes her

Læs desuden Opsamlet Viden om Indsamling kapitel 5 (øverst på side 18) og 15 (nederst side 79 og øverst side 80) om betalingsservice og  bekræftelse.


DATASEMINAR 18.1.2018

ISOBRO, Grundtvigske valg- og Frimenigheder samt FrikirkeNet inviterer i samarbejde til en kursusaften, som vil introducere jer til reglerne for den nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018 - en ordning, der er digre bøder for ikke at overholde.  En del stof er "gammel vin på nye flasker," men der er også en masse nyt, som alle organisationer skal forholde sig til. Det er ikke en revolution, men en evolution. 

Forordningen lægger stor vægt på ansvarlighed og klare rutiner i forhold til at håndtere oplysningspligten overfor den registrerede.

 


ISOBRO afholdt medlemsmøde i samarbejde med Deloitte den 4. december 2017. Find præsentationen fra mødet her


ISOBRO og FrikirkeNet afholdt i samarbejde en række kursusaftener mhp. at introducere  jer til reglerne for den nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018 - en ordning, der er digre bøder for ikke at overholde.

Se præsentationen her


Mødet blev afholdt af professor Rasmus Kristian Feldthusen fra KU og manager Martin Poulsen fra EY. Slides fra mødet kan findes her.Medlemsmøde med præsentation af mobile betalingsløsninger. Præsentationen kan hentes her.


Medlemsmøde med præsentation af DONAID. Præsentationen kan hentes her


I samarbejde med Anne Louise Wulff fra Novi Advokater afholdt vi mini seminar om HR relaterede emner. Præsentationen fra seminaret kan hentes her.


I samarbejde med Dansk Erhverv afholdt vi medlemsmøde om den nye  markeds-føringslov. 
Se præsentationen fra Dansk Erhverv her


Præsentation fra mødet


Bemærk venligst følgende: for alle præsentationer gælder, at det er det talte ord, der gælder. Præsentationen er ikke fyldestgørende i sig selv.

Rasmus Mandøe Jensen, Plesner Advokater
Troels Vognsen, MobilePay
Kasper Sylvest Olsen, Danske Bank
John Falk, Nets
Michael Juul Andersen, AltaPay

EBA foreslår ændret grænse for brug af SKA - se her


Materiale fra mødet  den 15.12.2016 hos Deloitte kan hentes her


Præsentationen fra gå-hjem-mødet kan hentes her


Præsentationen fra medlemsmøde om den kommende persondataforordning kan hentes her


Notat fra advokat Henrik Bonné.

Bemærk! notatet ligger under Lovgivning og opdateres i takt med vi får afklaring på fortolkning af de forskellige områder. 

Se Dansk Erhvervs notat om den nye persondataforordning - her

Se Dansk Erhvervs høringssvar til forslag til ny markedsføringslov - her


Nedenfor finder I præsentationen fra medlemsmødet 27.4.16

Spillet er i gang

samt lidt om den kommende persondatafordning

mere information om Databeskyttelse kan findes