Flere medlemmer til jeres organisation?

Kom til medlemsmøde med fokus på små kampagner, der har skabt store resultater.
Digital fundraising vinder frem, og skaber vækst for de mange organisationer der investerer i dette område. Vil du gerne starte op eller mangler du idéer til næste skridt, så er dette medlemsmøde for dig.
Kim Skytte Graae der er digital fundraisingspecialist hos OnlineFundraising, giver en introduktion til digital fundraising. Han har lovet at komme med 6 konkrete tips til, hvordan du kan få flere medlemmer.

Alt bliver bedre med gode cases. Vi er glade for at DRC Dansk Flygtningehjælp og OvaCure har valgt at dele ud af deres erfaringer, både som stor og mindre organisation.

Program:
14.00      Velkomst
14.05       Digital Fundraising. Sådan kommer du i gang uden at begå 
                begynderfejl v/ Kim Skytte Graae
14.45     Pause
15.00      DRC Dansk Flygtningehjælps kampagne ”Den tid”. Hvordan man rammer
                en helt ny målgruppe og fastholder den.
15.20       OvaCure begyndte medlemshvervning i august 2021 og rekrutterede
                100 medlemmer inden året udgang.
15.40      Spørgsmål
16.00      Tak for i dag. 

Tid og sted:   Onsdag d. 19. januar 2022, kl. 14:00-16:00
                          Dagligstuerne, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg
Facilitator:    Kim Skytte Graae, OnlineFundraising

Tilmeld dig allerede nu her - frist for tilmelding er d. 4. januar. Sponsorater og partnerskaber – Lær hvordan I kan få fonde til at spille en rolle i jeres fundraising og projekter.
Endnu flere organisationer benytter sig af fondssamarbejde, som fundraiser til deres projekter. Dette kan for mange organisationer virke som en indviklet og langvarig proces, men det behøver ikke være sådan.

Konsulent Marianne Bigum, vil med hendes store erfaring indenfor fonde, uddele tips og tricks til det bedst mulige samarbejde, igennem hele processen fra ansøgning og til samarbejdet ophører. Derudover er hun ekspert i at hjælpe organisationerne på vej til et målrettet og konkret samarbejde, noget hun også vil dele ud af.

Efterfølgende vil LGBT dele deres erfaringer med fondssamarbejde. De har partnerskaber med bl.a. Roskilde Festival Fonden, Den A.P. Møllerske Fond og Det Obelske Familiefond. Bliv klogere på hvordan de som organisation, vælger at tilgå partnerskaberne og forhåbentlig få inspiration til selv at inkorporerer fondssamarbejdet i jeres organisation.  

Tid og sted:   Mandag d. 7. februar 2022, kl. 14:00-16:00
                          Dagligstuerne, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg
Facilitator:     Kenneth Kamp Butzbach

Tilmeld dig allerede nu her - frist for tilmelding er d. 17. januar. 


Indhold og oplægsholdere afventer......


Indhold og oplægsholdere afventer......


Indhold og oplægsholdere afventer......


Traditionen tro inviterer ISOBRO og Deloitte til julemøde for ansatte i ISOBROs medlemsorganisationer med ansvar for regnskab og økonomi.
Der vil være en generel opdatering om det nye vedrørende regnskab, budget, pensionsordninger og andre emner relateret til vores organisationer. Deloitte var vært ved mødet i deres hovedkontor i Weidekampsgade.

Det Gode Testamente - hør om deres arbejde og om udviklingen på arvemarkedet i Danmark

Det startede for 5 år siden med tre initiativtagere, som ønskede at øge andelen af testamenter, hvori velgørende organisationer bliver tilgodeset. I dag består Det Gode Testamente (DGT) af 41 velgørende organisationer og et netværk af mere end 200 advokater med speciale inden for arveret.

Styregruppeformand, Ann Marie Eggert Panduro fortæller om DGT's arbejde og den udvikling de ser på arvemarkedet. Herefter vil tre af de 41 organisationer fortælle om, hvorfor de valgte at blive en del af Det Gode Testamente og deres erfaringer med samarbejdet.

Mød Spillemyndigheden

Spillemyndigheden vil på mødet gennemgå reglerne for almennyttige lotterier herunder særligt med fokus på, hvornår et almennyttigt lotteri er omfattet af spilleloven (indskud, gevinst og tilfældighed), og bekendtgørelsen (hvem der skal have tilladelse, hvem der skal anmelde og hvem der ikke behøver nogle af delene) samt gennemgå reglerne for hhv. forhåndstrukne og ikke forhåndstrukne lodder.
Derudover vil Spillemyndigheden orientere om forskelle mellem almennyttige lotterier og andre spilområder reguleret af Spillemyndigheden, om de oplysninger, som skal fremgå af lodsedler, opslag og vejledninger (pligtteksten) samt den nye bestemmelse om brug af Spillemyndighedens tilladelsesmærke.
Spillemyndigheden vil også komme ind på reglerne for det velgørende eller almennyttige formål samt kontrol og tilsyn. I den forbindelse vil Spillemyndigheden orientere om Bingo/Banko-projektet. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål samt drøfte emner, som deltagerne finder relevante.

GDPR – overførsel af personoplysninger til tredielande

EU-Domstolens dom fra juli 2020 i Schrems II-sagen fastslog, at overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS forudsætter, at der sikres et beskyttelsesniveau, der i det væsentlige svarer til beskyttelsesniveauet i EU. Det Europæiske Databeskyttelsesråd har udstedt en række anbefalinger vedrørende supplerende foranstaltninger. Dommen har medført en række udfordringer for alle aktører, herunder for ISOBRO’s medlemmer, i forhold til brug af leverandører i tredjelande, ligesom dommen har medført, at der er kommet ekstra fokus på brug af EU-leverandører, som er koncernforbundne med fx amerikanske selskaber.

Tanja Blichfeldt Johnsen, der er anerkendt som en af Danmarks førende eksperter i persondataret, stiller skarpt på udfordringer og løsningsmuligheder forbundet med overførsel af personoplysninger til tredjelande og brug af EU-leverandører, der er koncernforbundet med selskaber beliggende uden for EU/EØS, herunder tips til fokuspunkter i databehandleraftaler. Det vil også være tid til spørgsmål.

Der gives ikke en grundlæggende indføring i de persondataretlige begreber, og et vist kendskab til området er derfor en forudsætning for udbytterig deltagelse.

ISOBRO fejrer 20-års fødselsdag torsdag d. 2. september kl. 14:00 i Dagligstuerne på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5b, på Frederiksberg. Alle medlemmer og gamle venner af ISOBRO er velkomne til at være med i fejringen af denne særlige mærkedag.

Fødselsdagen fejres med ny formand for bestyrelsen, generalsekretær og strategi for ISOBRO. Kom og mød bestyrelsen, sekretariat og hør om arbejdet med implementering af den nye strategi. Der vil også blive tid til gode historier om ISOBRO, samt fødselsdagskage.

Hvad har vi lært af coronakrisen - og hvad bliver hængende efter?

Hvad har vi lært af coronakrisen, som er kommet for at blive? ISOBRO’s medlemmer har i lyntempo ændret på både mindre og større arbejdsmetoder som følge af COVID19. Det er nye måder at arbejde på, nye krav til ledelsen, andre behov for kommunikation, udvikling af nye digitale indsamlinger mv. Kom og være med i ISOBRO første medlemsmøde i 2021 og lad os dele erfaringen på tværs og gå klogere hjem til den nye virkelighed.


Værdi i år 2 af partnerskaber / Teams-møde kl. 13.00 - 14.00

Bliv klogere på, hvordan man vedligeholder sine partnerskaber og også skaber værdi i år 2. Krydsfeldt og Carve Consulting vil fremlægge resultaterne af opfølgeren til "Værdi fra dag 1"- undersøgelsen. "Værdi i år 2 af partnerskaber" belyser, hvordan man kommer succesfuldt fra det nye til det etablerede, modne partnerskab mellem civilsamfundsorganisationer og virksomheder.

I undersøgelsen har vi indsamlet praktiske erfaringer og samlet dem i fire temaer for den gode proces frem mod værdiskabelse i partnerskabets år 2:

  1. Skab det rette fundament for langsigtet værdiskabelse
  2. Fokuser på en god overgang fra år 1 til år 2
  3. Sørg for at underbygge relationen og partnerskabet
  4. Tag jer i agt for at der ikke går hverdag i den

Hør om baggrunden for undersøgelsen, de vigtigste konklusioner, samt konkrete forslag til, hvad I kan gå hjem og gøre med det samme.


SMS donationer

Mødet handlede om SMS-donationer. Hvad er lovgivningen?  Hvilke krav er der til svartekst etc.?  Hvordan sætter man det op, hvordan kommer man i gang?
Se præsentation fra 4T 

Se rammeaftalen 


BlockChain – ny platform for indsamlinger? 

Hvordan kan NGO’er bruge ny teknologi (herunder DLT) i dag, og hvilke risici og muligheder er der i anvendelse af teknologien i forhold til indsamlings- og dokumentationsarbejde både i forhold til effektivisering samt innovation af indsamlingsarbejdet.

Præsentationer fra mødet kan hentes her :
Marianne Haahr 
Aryze
PolloPollo
Bisnode


Præsentation fra mødet kan hentes her


ISOBRO har fået en del spørgsmål til den aftale, der er indgået mellem NETS og bankerne om transaktionsbaseret donation til ISOBROs medlemmer. Det vil vi redegøre for på mødet. Se Aftale mellem Nets og bankerne her.


ISOBRO har samme med nogle medlemsorganisationer og vores advokat Henrik Bonné tænkt kreativt i forhold til medlemsbegrebet. Kan det mon udvides på en måde, der giver mening og holder sig indenfor rammerne af lovgivningen. 
Se materialet fra mødet her - SCROLL helt ned i bunden 


Tirsdag den 4. juni afholdt ISOBRO informationsmøde om MobilePays løsning til betalingsaftaler, MobilePay Subscriptions , og om administration af MobilePay.

Se materiale fra mødet her. MobilePay


Den 20. marts afholdte ISOBRO et medlemsmøde om den teknologiske udvikling inden for fundraisingbranchen. 
Materiale fra mødet
OnlineFundraising 
MobilePay Subscription
Telemarketing og teknologi (TMPO)
TestaViva – digitale testamenter
Facebook-fundraisers 
Enkel timeregstrering – nye muligheder for optimering af projektstyring og -afrapportering TimeOut og WWF


Tirsdag d. 12. marts fremlagde Krydsfeldt, Carve Consulting og ISOBRO resultaterne af den undersøgelse, der blev iværksat i efteråret. Undersøgelsen belyser, hvordan man kommer bedre, og mere værdifuldt, fra kontakt til kontrakt, når civilsamfund og erhvervsliv prøver at finde nye måder at samarbejde.

Se materiale fra mødet her.

Hør potcast fra iTunes eller Spotify.


ISOBROs advokat på GDPR-området, Tanja Blichfeldt Johnsen, har udarbejdet et notat om hjemmel i forbindelse med optagelse af samtaler ved brug af telemarketing. Det informerede vi om i sidste uges nyhedsbrev og kan også ses i medlemszonen. Notatet har affødt mange spørgsmål om, hvad gør de andre, hvad skal vi oplyse om, hvad kan vi teknisk osv.

Vores vurdering er, at det kan være nyttigt at afholde et medlemsmøde med henblik på drøftelse af dette. Hvad har I gjort indtil nu? Hvor tror I, TM bevæger sig hen, når vi kigger i krystalkuglen. Det er IKKE et møde, hvor vi skal drøfte hjemmeler eller anden jura - vi mødes for at drøfte, hvordan vi som branche kan håndtere det – så etik, jura og teknologi kan forenes.

Deltagerne skal således selv være villige til at bidrage med overvejelser og mulige løsninger. Måske kan vi med fordel udforme en branchestandard eller etisk regelsæt. Men vi starter med at finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe hinanden.?


ISOBRO afholder medlemsmøde den 11. december for organisationer, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, som trossamfund eller religiøs forening.

I henhold til Udkast til bekendtgørelse for anerkendte trossamfund og udkast til bekendtgørelsen i henhold til ligningslovens § 8 A vil en del af de organisationer, der i dag har denne godkendelse miste den fra 1.1.2019.

Vi vil gerne informere jer om dette, orientere om, hvilke tiltag ISOBRO har gjort og fortsat vil gøre, og drøfte med jer, hvad I evt. selv kan gøre for at sikre, at jeres bidragydere også i fremtiden kan få fradrag for deres gave til jer.

Mødet finder sted i Dagligstuerne på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B kl. 13:30-15:30

Se materiale fra mødet her.


Medlemsmøde hos Deloitte med fokus på regnskab / økonomi.  

Se mødemateriale her.


Bemærk: Mødet er en gentagelsen af det møde, der blev afholdt d 27. februar.

Materiale fra mødet kan findes her.Efter utallige møder godkendte ISOBROs repræsentantskab i 2016 de nye etiske retningslinjer, som også omfatter det såkaldte eksempelregnskab. Siden har en række af ISOBROs medlemmer givet sig i kast med at anvende regnskabsformatet. Det har kastet mange konstruktive drøftelser af sig. Dette er ikke nemt, men det er værd at arbejde med – det giver værdi både indadtil og udadtil for organisationen. Det foreliggende eksempelregnskab med tilhørende pixi-udgave om nøgletal er i dag en del af ISOBROs svar på, hvorledes kommunikationen om indsamlingsorganisationernes økonomi kan udvikles.

Det skal understreges, at der er tale om et kan, idet ISOBROs repræsentantskab, på bestyrelsens indstilling, har besluttet, at det skal være frivilligt for ISOBROs medlemmer at gøre brug heraf.

Efter utallige møder godkendte ISOBROs repræsentantskab i 2016 de nye etiske retningslinjer, som også omfatter det såkaldte eksempelregnskab. Siden har en række af ISOBROs medlemmer givet sig i kast med at anvende regnskabsformatet. Det har kastet mange konstruktive drøftelser af sig. Dette er ikke nemt, men det er værd at arbejde med – det giver værdi både indadtil og udadtil for organisationen. Det foreliggende eksempelregnskab med tilhørende pixi-udgave om nøgletal er i dag en del af ISOBROs svar på, hvorledes kommunikationen om indsamlings-organisationernes økonomi kan udvikles. Det skal understreges, at der er tale om et kan, idet ISOBROs repræsentantskab på bestyrelsens indstilling, har besluttet, at det skal være frivilligt for ISOBROs medlemmer at gøre brug heraf.
 
Program
Formålet med mødet er at give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og perspektiver på det nye tiltag. vi vil se på knasterne og gevinsterne, og vi vil inspirere endnu flere til at anvende formatet. hvorledes svarer principperne i eksempelregnskabet på forskellige beslutningsmæssige og formidlingsmæssige opgaver? hvordan forbedres regskabsaflæggelse over for såvel myndigheder og omverden som bestyrelse og/eller den kompetente forsamling?

Mødemateriel kan findes her


Præsentation fra mødet om puljer mv. afholdt den 27. juni 2018


Bilag til mødet: 

Fremtidig finansiering for Frivillige: 

Kommissorium Fremtidig finansiering af det frivillige sociale arbejde arbejdsgruppe

 

ULFRI (tidl. LOTFRI): 

Medlemsmøde LOTFRI 10 APRIL 

Referat af medlemsmøde 10. april

ULFRI bekendtgørelse

ULFRI Vejledning 020518

 

SærligSoc:

BKG SærligSoc 2018 - høring

Brev om høringsliste SærligSoc 2018

Høringsbrev SærligSoc 2018

 

 


Præsentationerne fra GDPR i praksis kan hentes her:

Claes Amundsen, Dansk Flygtningehjælp

Karsten Rendemann, Cookie Information

Tanja Blichfeldt Johnsen, NOVI advokater


Den 22. marts har ISOBRO fået en ny bekendtgørelse i høring med frist til den 13. april 2018.
Det hedder: ”Socialstyrelsen udmelder fra 2018 Børne- og Socialministeriets tre udlodningspuljer ved bekendtgørelse, jf. bemærkninger til den nye udlodningslov af 19. december 2017. Der er i den forbindelse udarbejdet en ny bekendtgørelse til ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer. Socialstyrelsen sender udkastet til bekendtgørelse i høring hos ISOBRO med henblik på at modtage eventuelle bemærkninger. Ansøgningspuljens formål er at yde driftstilskud til landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Formålet er endvidere at fremme den frivillige sociale indsats. Målet er generelt at styrke organisationerne og deres indsats både i form af konkret støtte til de målgrupper, som organisationen retter sig mod, og i form af generel interessevaretagelse.”

Socialstyrelsen foreslår nogle ændringer i adgangskriterierne, som vi gerne vil drøfte med de af vore medlemmer, som modtager midler af ovennævnte pulje.

Mødet fandt sted tirsdag d. 10. april kl. 13-15 i dagligstuerne på Diakonissestiftelsen. 

Materiale fra mødet:

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Forslag til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Vejledning om ansøgning om støtte fra udlodningslovens pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer FL § 07.18.19.40


Præsentationen fra mødet kan hentes her

Læs desuden Opsamlet Viden om Indsamling kapitel 5 (øverst på side 18) og 15 (nederst side 79 og øverst side 80) om betalingsservice og  bekræftelse.


DATASEMINAR 18.1.2018

ISOBRO, Grundtvigske valg- og Frimenigheder samt FrikirkeNet inviterer i samarbejde til en kursusaften, som vil introducere jer til reglerne for den nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018 - en ordning, der er digre bøder for ikke at overholde.  En del stof er "gammel vin på nye flasker," men der er også en masse nyt, som alle organisationer skal forholde sig til. Det er ikke en revolution, men en evolution. 

Forordningen lægger stor vægt på ansvarlighed og klare rutiner i forhold til at håndtere oplysningspligten overfor den registrerede.

 


ISOBRO afholdt medlemsmøde i samarbejde med Deloitte den 4. december 2017. Find præsentationen fra mødet her


ISOBRO og FrikirkeNet afholdt i samarbejde en række kursusaftener mhp. at introducere  jer til reglerne for den nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018 - en ordning, der er digre bøder for ikke at overholde.

Se præsentationen her


Mødet blev afholdt af professor Rasmus Kristian Feldthusen fra KU og manager Martin Poulsen fra EY. Slides fra mødet kan findes her.I samarbejde med Anne Louise Wulff fra Novi Advokater afholdt vi mini seminar om HR relaterede emner. Præsentationen fra seminaret kan hentes her.


I samarbejde med Dansk Erhverv afholdt vi medlemsmøde om den nye  markeds-føringslov. 
Se præsentationen fra Dansk Erhverv her


Præsentation fra mødet


Bemærk venligst følgende: for alle præsentationer gælder, at det er det talte ord, der gælder. Præsentationen er ikke fyldestgørende i sig selv.

Rasmus Mandøe Jensen, Plesner Advokater
Troels Vognsen, MobilePay
Kasper Sylvest Olsen, Danske Bank
John Falk, Nets
Michael Juul Andersen, AltaPay

EBA foreslår ændret grænse for brug af SKA - se her


Materiale fra mødet  den 15.12.2016 hos Deloitte kan hentes her


Præsentationen fra gå-hjem-mødet kan hentes her


Præsentationen fra medlemsmøde om den kommende persondataforordning kan hentes her


Notat fra advokat Henrik Bonné.

Bemærk! notatet ligger under Lovgivning og opdateres i takt med vi får afklaring på fortolkning af de forskellige områder. 

Se Dansk Erhvervs notat om den nye persondataforordning - her

Se Dansk Erhvervs høringssvar til forslag til ny markedsføringslov - her


Nedenfor finder I præsentationen fra medlemsmødet 27.4.16

Spillet er i gang

samt lidt om den kommende persondatafordning

mere information om Databeskyttelse kan findes