19. marts kl. 9.00 – 15.00 i persondataforordnignen (Diakonissestiftelsen, Frederiksberg)

 
Den 19. marts afholder ISOBRO sit allersidste medlemsmøde om persondataforordningen, der træder i kraft d. 25. maj 2018. 
  
I løbet af dagen, vil de grundlæggende principper i forordningen blive gennemgået fx:
  
Hvilke personoplysninger behandler I?
hvilken information giver I de registrerede?
Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder?
På hvilket retligt grundlag behandler I personoplysninger?
Hvordan indhenter I samtykke?
Behandler I personoplysninger om børn?
Hvad skal I gøre ved brud på datasikkerheden?
Er jeres behandlinger forbundet med særlige risici?
Har I indtænkt databeskyttelse i jeres it-systemer?
Hvem er ansvarlig for databehandlingsspørgsmål i jeres organisation?
Driver I virksomhed i flere lande?
 
Informationerne vil blive formidlet i et ikke juridisk sprog, så alle kan være med og der vil være god plads til spørgsmål undervejs. Kurset er målrettet de mindre organisationer/kirker, men alle må naturligvis gerne deltage. 

 

Sted: Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 7a i mødelokale Parterre

OBS: Ikke flere ledige pladser på dette kursus! Ville du gerne have været med? Så skriv en mail til Mette 


18. april kl. 9.00-15.00: Kursus i GDPR

ISOBRO afholder endnu et medlemsmøde om persondataforordningen, der træder i kraft d. 25. maj 2018. 
  
I løbet af dagen, vil de grundlæggende principper i forordningen blive gennemgået fx:
  
Hvilke personoplysninger behandler I?
hvilken information giver I de registrerede?
Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder?
På hvilket retligt grundlag behandler I personoplysninger?
Hvordan indhenter I samtykke?
Behandler I personoplysninger om børn?
Hvad skal I gøre ved brud på datasikkerheden?
Er jeres behandlinger forbundet med særlige risici?
Har I indtænkt databeskyttelse i jeres it-systemer?
Hvem er ansvarlig for databehandlingsspørgsmål i jeres organisation?
Driver I virksomhed i flere lande?
 
Informationerne vil blive formidlet i et ikke juridisk sprog, så alle kan være med og der vil være god plads til spørgsmål undervejs. 

 

Kurset findet sted i Parterre på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 7a

Tilmelding skal ske her.

23. april kl. 13.00-16.00 Persondataforordning i praksis (Børsen)

ISOBRO lagde i december 2017 en række skabeloner ud i medlemszonen, som skulle hjælpe jer til at få udarbejdet diverse politikker. Skabelonerne er udarbejdet af Tanja Blichfeldt Johnsen, NOVI advokater.

Vi er i dialog med en af de største organisationer blandt ISOBROs medlemmer om at de redegør for, hvordan de har arbejdet internt med udformning af skabelonerne. Hvilke valg har de gjort og hvorfor. Vi vil særligt se nærmere på persondatapolitik ekstern og Forretningsgange eller procedurer til brug for håndtering af datasubjektets rettigheder.

Tanja Blichfeldt Johnsen vil deltage på mødet.

Der er et begrænset antal pladser. Derfor kan man maksimalt tilmelde 2 personer fra hver organisation.

Tilmelding skal ske her


Præsentationen fra mødet kan hentes her

Læs desuden Opsamlet Viden om Indsamling kapitel 5 (øverst på side 18) og 15 (nederst side 79 og øverst side 80) om betalingsservice og  bekræftelse.

DATASEMINAR 18.1.2018

ISOBRO, Grundtvigske valg- og Frimenigheder samt FrikirkeNet inviterer i samarbejde til en kursusaften, som vil introducere jer til reglerne for den nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018 - en ordning, der er digre bøder for ikke at overholde.  En del stof er "gammel vin på nye flasker," men der er også en masse nyt, som alle organisationer skal forholde sig til. Det er ikke en revolution, men en evolution. 

Forordningen lægger stor vægt på ansvarlighed og klare rutiner i forhold til at håndtere oplysningspligten overfor den registrerede.

 

ISOBRO afholdt medlemsmøde i samarbejde med Deloitte den 4. december 2017. Find præsentationen fra mødet her

ISOBRO og FrikirkeNet afholdt i samarbejde en række kursusaftener mhp. at introducere  jer til reglerne for den nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018 - en ordning, der er digre bøder for ikke at overholde.

Se præsentationen her

Mødet blev afholdt af professor Rasmus Kristian Feldthusen fra KU og manager Martin Poulsen fra EY. Slides fra mødet kan findes her.

Medlemsmøde med præsentation af mobile betalingsløsninger. Præsentationen kan hentes her.

Medlemsmøde med præsentation af DONAID. Præsentationen kan hentes her

I samarbejde med Anne Louise Wulff fra Novi Advokater afholdt vi mini seminar om HR relaterede emner. Præsentationen fra seminaret kan hentes her.

I samarbejde med Dansk Erhverv afholdt vi medlemsmøde om den nye  markeds-føringslov. 
Se præsentationen fra Dansk Erhverv her

Præsentation fra mødet

Bemærk venligst følgende: for alle præsentationer gælder, at det er det talte ord, der gælder. Præsentationen er ikke fyldestgørende i sig selv.

Rasmus Mandøe Jensen, Plesner Advokater
Troels Vognsen, MobilePay
Kasper Sylvest Olsen, Danske Bank
John Falk, Nets
Michael Juul Andersen, AltaPay

EBA foreslår ændret grænse for brug af SKA - se her

Materiale fra mødet  den 15.12.2016 hos Deloitte kan hentes her

Præsentationen fra gå-hjem-mødet kan hentes her

Præsentationen fra medlemsmøde om den kommende persondataforordning kan hentes her

Notat fra advokat Henrik Bonné.

Bemærk! notatet ligger under Lovgivning og opdateres i takt med vi får afklaring på fortolkning af de forskellige områder. 

Se Dansk Erhvervs notat om den nye persondataforordning - her

Se Dansk Erhvervs høringssvar til forslag til ny markedsføringslov - her

Nedenfor finder I præsentationen fra medlemsmødet 27.4.16

Spillet er i gang

samt lidt om den kommende persondatafordning

mere information om Databeskyttelse kan findes

ISOBRO inviterer til medlemsmøde om Indsamlingsloven. Her kan du blive opdateret på det igangværende arbejde i Indsamlingsnævnet. Nogle af de emner vi vil informere om er:

Referat:

Præsentation: ISOBRO

Præsentation: Nets 

Præsentation: Nets - nyt produkt

Slides fra mødet

Afholdt den 9. maj 2014 på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Slides: Forudgående udvalgsarbejde + økonomi
Slides: Oplæg til kommunikationsstrategi

afholdt den 6. maj 2014 på diakonissestiftelsen, Frederiksberg.

Slides: § 8A

Slides: Momskompensationsordning

Slides: Indsamlingsloven

Slides: SKAT