Præsentationerne fra GDPR i praksis kan hentes her:

Claes Amundsen, Dansk Flygtningehjælp

Karsten Rendemann, Cookie Information

Tanja Blichfeldt Johnsen, NOVI advokater

Den 22. marts har ISOBRO fået en ny bekendtgørelse i høring med frist til den 13. april 2018.
Det hedder: ”Socialstyrelsen udmelder fra 2018 Børne- og Socialministeriets tre udlodningspuljer ved bekendtgørelse, jf. bemærkninger til den nye udlodningslov af 19. december 2017. Der er i den forbindelse udarbejdet en ny bekendtgørelse til ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer. Socialstyrelsen sender udkastet til bekendtgørelse i høring hos ISOBRO med henblik på at modtage eventuelle bemærkninger. Ansøgningspuljens formål er at yde driftstilskud til landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Formålet er endvidere at fremme den frivillige sociale indsats. Målet er generelt at styrke organisationerne og deres indsats både i form af konkret støtte til de målgrupper, som organisationen retter sig mod, og i form af generel interessevaretagelse.”

Socialstyrelsen foreslår nogle ændringer i adgangskriterierne, som vi gerne vil drøfte med de af vore medlemmer, som modtager midler af ovennævnte pulje.

Mødet fandt sted tirsdag d. 10. april kl. 13-15 i dagligstuerne på Diakonissestiftelsen. 

Materiale fra mødet:

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Forslag til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Vejledning om ansøgning om støtte fra udlodningslovens pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer FL § 07.18.19.40

Præsentationen fra mødet kan hentes her

Læs desuden Opsamlet Viden om Indsamling kapitel 5 (øverst på side 18) og 15 (nederst side 79 og øverst side 80) om betalingsservice og  bekræftelse.

DATASEMINAR 18.1.2018

ISOBRO, Grundtvigske valg- og Frimenigheder samt FrikirkeNet inviterer i samarbejde til en kursusaften, som vil introducere jer til reglerne for den nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018 - en ordning, der er digre bøder for ikke at overholde.  En del stof er "gammel vin på nye flasker," men der er også en masse nyt, som alle organisationer skal forholde sig til. Det er ikke en revolution, men en evolution. 

Forordningen lægger stor vægt på ansvarlighed og klare rutiner i forhold til at håndtere oplysningspligten overfor den registrerede.

 

ISOBRO afholdt medlemsmøde i samarbejde med Deloitte den 4. december 2017. Find præsentationen fra mødet her

ISOBRO og FrikirkeNet afholdt i samarbejde en række kursusaftener mhp. at introducere  jer til reglerne for den nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018 - en ordning, der er digre bøder for ikke at overholde.

Se præsentationen her

Mødet blev afholdt af professor Rasmus Kristian Feldthusen fra KU og manager Martin Poulsen fra EY. Slides fra mødet kan findes her.

Medlemsmøde med præsentation af mobile betalingsløsninger. Præsentationen kan hentes her.

Medlemsmøde med præsentation af DONAID. Præsentationen kan hentes her

I samarbejde med Anne Louise Wulff fra Novi Advokater afholdt vi mini seminar om HR relaterede emner. Præsentationen fra seminaret kan hentes her.

I samarbejde med Dansk Erhverv afholdt vi medlemsmøde om den nye  markeds-føringslov. 
Se præsentationen fra Dansk Erhverv her

Præsentation fra mødet

Bemærk venligst følgende: for alle præsentationer gælder, at det er det talte ord, der gælder. Præsentationen er ikke fyldestgørende i sig selv.

Rasmus Mandøe Jensen, Plesner Advokater
Troels Vognsen, MobilePay
Kasper Sylvest Olsen, Danske Bank
John Falk, Nets
Michael Juul Andersen, AltaPay

EBA foreslår ændret grænse for brug af SKA - se her

Materiale fra mødet  den 15.12.2016 hos Deloitte kan hentes her

Præsentationen fra gå-hjem-mødet kan hentes her

Præsentationen fra medlemsmøde om den kommende persondataforordning kan hentes her

Notat fra advokat Henrik Bonné.

Bemærk! notatet ligger under Lovgivning og opdateres i takt med vi får afklaring på fortolkning af de forskellige områder. 

Se Dansk Erhvervs notat om den nye persondataforordning - her

Se Dansk Erhvervs høringssvar til forslag til ny markedsføringslov - her

Nedenfor finder I præsentationen fra medlemsmødet 27.4.16

Spillet er i gang

samt lidt om den kommende persondatafordning

mere information om Databeskyttelse kan findes

ISOBRO inviterer til medlemsmøde om Indsamlingsloven. Her kan du blive opdateret på det igangværende arbejde i Indsamlingsnævnet. Nogle af de emner vi vil informere om er:

Referat:

Præsentation: ISOBRO

Præsentation: Nets 

Præsentation: Nets - nyt produkt

Slides fra mødet

Afholdt den 9. maj 2014 på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Slides: Forudgående udvalgsarbejde + økonomi
Slides: Oplæg til kommunikationsstrategi

afholdt den 6. maj 2014 på diakonissestiftelsen, Frederiksberg.

Slides: § 8A

Slides: Momskompensationsordning

Slides: Indsamlingsloven

Slides: SKAT

  • Skema