ISOBRO har tre typer af medlemskab. Direkte, indirekte og associeret. Det direkte medlemskab giver politisk indflydelse og valgbarhed til ISOBROs bestyrelse. Indirekte medlemmer er med via en paraplyforening. Paraplyen kan på vegne af dens medlemmer udpege en repræsentant, der har politisk indflydelse samt er valgbar til bestyrelsen. Associerede medlemmer har ikke mulighed for at opnå politisk indflydelse eller valgbarhed til bestyrelsen. Efter hver organisation er dens medlemsstatus angivet med henholdsvis 1, 2, 3. 

Direkte medlemskab = 1  Indirekte medlemskab = 2  Associeret medlemskab = 3

ISOBRO optager udelukkende organisationer, med en godkendelse i henhold til ligningslovens § 8 A og som kan tilslutte sig ISOBROs etiske retningslinier, som medlemmer.
Links :   ISOBRO's etiske retningslinier     /    Medlemsfordele   

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

 T

 U

 V W

Y

Æ

Ø