Lov om spil
Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

 

Almennyttige lotterier - justeringer på området

Til orientering justerer Spillemyndigheden på sin administration af området for almennyttige lotterier pr. 7. december 2012.

Justeringerne omfatter bl.a. nye anmeldelses- og ansøgningsblanketter med dertil hørende vejledning samt en ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier, der gør det muligt to gange årligt at få tilladelse til afholdelse af flere almennyttige lotterier ved samme arrangement.

Læs mere her

Kender du reglerne for lotteri? Se Spillemyndighedens oplysningsbrev her.

Tidsfrister
Til orientering har Spillemyndigheden offentliggjort en nyhed om tidsfristerne vedrørende almennyttigt lotteri på hjemmesiden. Nyheden kan findes på SKAT.dk

Spillemyndigheden oplever desværre stadig at modtage ansøgninger og anmeldelse til almennyttigt lotteri ganske kort før arrangementerne skal afholdes, hvorfor der nu er sat fokus på tidsfristerne på hjemmesiden.