Regeringen foreslår forhøjet lønsumsafgift for organisationer og foreninger. I regeringens forslag til finanslov for 2013 foreslås det at forhøje satsen for lønsumsafgift for lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger, aviser og øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder med 0,98 %. Se nærmere om afgiftens betydning for ISOBROs medlemmer her.