Fritagelse for grundskyld

Ifølge § 8 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Lbk, 2000-09-20 nr. 876 m. seneste ændring lbk. 2000-12-20 nr. 1270), kan kommunalbestyrelsen (amtsrådet) helt eller delvis fritage for kommunal grundskyld. Det gælder bl.a. ejendomme, der anvendes til lejre o.lign., når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børn og unges friluftsliv.

Ansøgningen må indsendes til kommunen på det sted, hvor ejendommen er beliggende.