Lov om behandling af personoplysninger

CPR-kontorets opgave er inden for rammerne af lov om det Centrale Personregister (CPR-loven) at levere CPR’s data til offentlige myndigheder og private med en berettiget interesse heri. www.cpr.dk

Læs betænkning nr. 1565 om forordningen via links nedenfor.

Planen for vejledninger

Del I, bind 1

Del I, bind 2

Del II

Du kan bestille betænkningen her.

Her er link til forslag til databeskyttelsesloven som nu er kommet i officiel høring.

Her er link forslag til Lov om ændringer til databeskyttelsesloven

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet har i dag offentliggjort en generel informationspjece om databeskyttelsesforordningen.

Læs mere her

Derudover har Datatilsynet udarbejdet en FAQ, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål til Datatilsynet.
Læs mere her

Hent skema til fortegnelse over behandlingsaktiviteter her

Præsentation af den kommende persondataforordning af advokat Tanja Blichfeldt Johnsen fra medlemsmøde afholdt den 7. november 2016

Persondataforordning - nyttige links

sikkerhedstjekket.dk 

PrivacyKompasset

Vi har fået lov til at linke til e-mærkets blog om nyhedsbreve. Se her