Lov 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) 

Lov 503 om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love.

Den europæiske Unions Tidende L 119 4. maj 2016

Læs betænkning nr. 1565 om forordningen via links nedenfor.

Del I, bind 1
Del I, bind 2
Del II
Du kan bestille betænkningen her.

Find vejledninger på Datatilsynets hjemmeside

- Sikkerhedstjekket.dk 

PrivacyKompasset

JA TAK til nyhedsbreve - må du sætte fluebenter for dine kunder?

Vi har fået lov til at linke til e-mærkets blog om nyhedsbreve. Se her