Lov 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) 

Den europæiske Unions Tidende L 119 4. maj 2016

Læs betænkning nr. 1565 om forordningen via links nedenfor.

Del I, bind 1

Del I, bind 2

Del II

Du kan bestille betænkningen her.

Find vejledninger på Datatilsynets hjemmeside

Præsentation af den kommende persondataforordning af advokat Tanja Blichfeldt Johnsen fra medlemsmøde afholdt den 7. november 2016

Persondataforordning - nyttige links

sikkerhedstjekket.dk 

PrivacyKompasset

Vi har fået lov til at linke til e-mærkets blog om nyhedsbreve. Se her