Indsamlingsorganisationernes aktiviteter er bl.a. reguleret af:

Lov om ændring af lov om indsamling m.v
Lov om indsamling mv.
Lov nr. 81 af 30. januar 2019 om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde 
  og visse foreninger (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske
  dispositioner m.v.).
Bekendtgørelse om indsamling
Indsamlingsnævnet
Hvornår må en indsamler rette telefonisk henvendelse til en bidragyder? 
  (kilde: Indsamlingsnævnet)
Regnskabsformat til hus- og gadeindsamlinger
- Notat om indsamlingsregnskaber 

Loven foreskriver: 

  • Hvem der kan foretage indsamlinger
  • Krav til anmeldelse af indsamlinger
  • Krav til regnskabsaflæggelse
  • Regler for gennemførelse af gade- og husindsamlinger 
  • Regler for hvervning af medlemmer på gaden og i telefonen

Se Fundraisingbureauets guide til at komme godt i gang med indsamling

Medlemshvervning står centralt i indsamlingsloven, derfor har ISOBRO udarbejdet notat om medlemsforholdet. 

Notat om medlemsforholdet
Notat om medlemsforholdet - kort version
Notat om medlemsforholdet august 2019
Præsentation om Medlemsforholdet august 2019