Indsamlingsorganisationernes aktiviteter er bl.a. reguleret af:

Lov om ændring af lov om indsamling m.v

Lov om indsamling mv.

Lov nr. 81 af 30. januar 2019 om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).

Bekendtgørelse om indsamling

Indsamlingsnævnet

Hvornår må en indsamler rette telefonisk henvendelse til en bidragyder? 
( kilde: Indsamlingsnævnet )

Regnskabsformat til hus- og gadeindsamlinger


Loven foreskriver: 

  • Hvem der kan foretage indsamlinger
  • Krav til anmeldelse af indsamlinger
  • Krav til regnskabsaflæggelse
  • Regler for gennemførelse af gade- og husindsamlinger 
  • Regler for hvervning af medlemmer på gaden og i telefonen

Medlemshvervning står centralt i indsamlingsloven, derfor har ISOBRO udarbejdet notat om medlemsforholdet. 

Notat om medlemsforholdet

Notat om medlemsforholdet - kort version

Notat om medlemsforholdet august 2019

Præsentation om Medlemsforholdet august 2019