Indsamlingsorganisationernes aktiviteter er bl.a. reguleret af:

Lov om indsamling mv.
Bekendtgørelse om indsamling
Indsamlingsnævnet
Hvornår må en indsamler rette telefonisk henvendelse til en bidragyder? 

Regnskabsformat til hus- og gadeindsamlinger


Loven foreskriver: 

  • Hvem der kan foretage indsamlinger
  • Krav til anmeldelse af indsamlinger
  • Krav til regnskabsaflæggelse
  • Regler for gennemførelse af gade- og husindsamlinger 
  • Regler for hvervning af medlemmer på gaden og i telefonen

Medlemshvervning står centralt i indsamlingsloven, derfor har ISOBRO udarbejdet notat om medlemsforholdet. 

Notat om medlemsforholdet

Notat om medlemsforholdet - kort version