Registrerede almennyttige organisationer

EU forordning nr. 1781/2006 stiller krav om, at pengeoverførsler ledsages af oplysninger om indbetaler. Mindre pengeoverførsler til organisationer med et almennyttigt formål kan undtages fra dette krav efter hvidvasklovens § 16, stk. 4. (Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) - link til Retsinformation)

Organisationer med almennyttigt formål er f.eks. organisationer, der driver virksomhed til fordel for velgørende, religiøse, kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale, videnskabelige eller foreningsmæssige formål.

  • at pengeoverførslen udgør et beløb, der ikke overstiger 150 euro
  • at overførslen sker indenfor landets grænser, og
  • at organisationen, der modtager overførslen, er registreret hos Finanstilsynet. 

Der er mulighed for at abonnere på ændringer i registret her 

Registret er senest opdateret den 16. september 2007.

Registret indeholder en liste over navnene på de registrerede almennyttige organisationer. Der er også et link til organisationen, samt dato for hvornår de almennyttige organisationer er blevet registreret hos Finanstilsynet. 


Finanstilsynet har udgivet en guide til personer og virksomheder, som udøver finansiel aktivitet, og som derved er omfattet af hvidvaskloven og under Finanstilsynets tilsyn. 
Guiden giver et overblik over de regler og forpligtelser, som skal overholdes i henhold til hvidvaskloven. Læs guiden her