Præcisering af betingelser for at opnå transaktions- og gebyrfritagelse for MobilePay MyShop

Det meste af MobilePays levetid har vi understøttet velgørende organisationer med gratis transaktioner. Det har været vores måde at vise socialt ansvar. Det ønsker vi ikke at ændre på.

I sin tid valgte vi at også at acceptere, at foreninger og organisationer, der blot stod på Skats liste, kunne få gratis transaktioner, uagtet at velgørende aktiviteter ikke var deres primære formål. Denne praksis ændrer vi nu for at sikre større ensartethed blandt foreninger og andre, som samler ind til gode formål.

Derfor har vi nu præciseret og detaljeret betingelserne for at opnå både gratis transaktioner samt fritagelse for det nye månedlige abonnementsgebyr.

Det betyder, at mange foreninger og organisationer vil ophøre med at kunne få gratis transaktioner og gebyrfritagelse. Det betyder også, at patientforeninger til gengæld fremover vil kunne fritages, fordi de er medtaget i vores retningslinjer for, hvad vores MyShop-favørordning – og sociale ansvar - dækker.

MobilePay vil varsle kunderne om ændringer, der vil betyde, at de og en række andre foreninger og organisationer ikke længere vil kunne få favør på transaktioner og gebyr. Dog først med virkning fra 1. januar 2021.

Kunder med favør på MyShop (gratis transaktioner samt fritagelse for abonnementsgebyr), skal fremover opfylde følgende betingelser:

·         Være på Skats liste LL§8A og samtidig have som et af sine væsentlige formål at
          samle ind til velgørende aktiviteter (typisk hjælp til mennesker i udsatte
          livssituationer eller egentlig nød)

·         Donere de indsamlede midler udenfor egen organisations kreds eller 
          medlemmer.

·         Foreningen skal kunne dokumentere indsamlingstilladelse fra Indsamlings-
          nævnet, med mindre at Indsamlingsnævnet skønner, at det er unødvendigt.

·         Yderen må ikke få nogen modydelse til gengæld for støtten.

Som udgangspunkt skal de forskellige former for indsamling svare til indsamling via en raslebøsse.

Patientforeninger skal opfylde følgende betingelser:

·         Patientforeningen skal stå på listen over patientforeninger hos sundhed.dk

·         Patientforeningen skal kunne dokumentere indsamlingsliste fra Indsamlings-
          nævnet, med mindre at Indsamlingsnævnet skønner, at det er unødvendigt.

Overgangsordning:

Foreninger og organisationer, der oprindeligt blev etableret med gebyr- og transaktionsfritagelse under andre vilkår end ovenstående, vil frem til 31. december 2020 fortsat være fritaget. Herefter skal de opfylde ovenstående betingelser for at bibeholde deres fritagelse