Her kan du læse om, hvordan din forening søger midler fra Lokalforeningspuljen, som administreres af ISOBRO. 


For foreninger, der har modtaget penge:

Afrapportering
I henhold til retningslinjerne fra Socialstyrelsen, skal der afleveres en rapport om brug af det udbetalte tilskudsbeløb.

HUSK at pengene skal bruges inden d. 14. december 2021 og link til afrapporteringsskema er herunder.

Fristen for afrapportering er 15. januar 2022 og det gælder for tilskudsbeløb modtaget i december 2020.
Link:  Afrapportering for bevilling modtaget i 2020 - udfyld skema

Hvis det mod forventning ikke har været muligt for jer at bruge hele beløbet, skal det resterende beløb tilbagebetales til
konto 5323 - 0249596. Sagsnr. og lokalafdeling bedes anført på bankoverførslen. 


For ansøgninger til den nye runde i 2021:

Ansøgning – hvordan ansøger man?

Der åbnes for en ny ansøgningsrunde fra og med d. 1. september til d. 31. oktober 2021 og her vil der blive adgang til ansøgningsskemaet via dette link. 

Dokumenter 2021:

- Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen

- Retningslinjer for forvaltning af Lokalforeningspuljen 


Baggrund for Lokalforeningspuljen

ISOBRO kan via en bevilling fra Socialstyrelsen i hvert af årene 2018–2021 fordele ca. 6 mio. kr. til det lokale, frivillige foreningsarbejde.

Hvem kan søge?
Ansøgere er frivillige lokale foreninger, hvis formål skal omfatte et af følgende virkefelter:

  • Frivilligt, socialt arbejde
  • Ældrearbejde
  • Sygdomsbekæmpende arbejde
  • Almennyttigt arbejde

Foreningens virke inden for ét af disse områder skal fremgå af foreningens vedtægter. Hver forening kan kun sende én ansøgning.
Foreningen eller dennes landsorganisation, skal være medlem af ISOBRO for at komme i betragtning.


Spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende puljen rettes til email: pulje@slet-dette.isobro.dk eller direkte til :

 

Anne Trost-Tryck, tlf. 31 20 95 68
Poul Erik Petersen, tlf. 40 46 68 89