Her kan du læse om, hvordan din forening søger midler fra Lokalforeningspuljen, som administreres af ISOBRO. 

Baggrund
ISOBRO kan via en bevilling fra Socialstyrelsen i hvert af årene 2018–2021 fordele ca. 6 mio. kr. til det lokale, frivillige foreningsarbejde.

Hvem kan søge?
Ansøgere er frivillige lokale foreninger, hvis formål skal omfatte et af følgende virkefelter:

  • Frivilligt, socialt arbejde
  • Ældrearbejde
  • Sygdomsbekæmpende arbejde
  • Almennyttigt arbejde

Foreningens virke inden for ét af disse områder skal fremgå af foreningens vedtægter. Hver forening kan kun sende én ansøgning.
Foreningen eller dennes landsorganisation, skal være medlem af ISOBRO for at komme i betragtning.

Ansøgning – hvordan ansøger man?
Man ansøger Lokalforeningspuljen via et ansøgningsskema, fra og med d. 1. september 2020.  
Du finder link til ansøgningsskema, vejledning og retningslinjer nederst på siden. I vejledningen kan du læse om, hvilke aktiviteter der kan søges tilskud til.

Ansøgningsfristen er d. 31. oktober 2020.


Dokumenter 2020
Ansøgningsskema 2020

Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen 2020

Retningslinjer for forvaltning af Lokalforeningspuljen 2020


Afrapportering
Når den ansøgte aktivitet er afholdt, udarbejdes en afrapportering om aktiviteten, til dokumentation overfor Socialstyrelsen. I nedenstående link finder du et afrapporteringsskema som udfyldes og indsendes via linket.

Skema til afrapportering for tilskud modtaget december 2020, vil først være aktivt efter 16. januar 2021.


Dokumenter 2019
Afrapportering for bevilling modtaget i 2019 - udfyld skema 

* Du skal afrapportere for beløb udbetalt i december 2019 og du skal have brugt    
   pengene i perioden fra 15.12.2019 – 15.12.2020

   Ovenstående skema skal indsendes senest den 15. januar 2021

 

Spørgsmål?
Spørgsmål vedrørende puljen rettes til email: pulje@slet-dette.isobro.dk eller direkte til :

 

Anne Trost-Tryck, tlf. 31 20 95 68
Poul Erik Petersen, tlf. 40 46 68 89