Her kan du læse om hvordan, jeres forening kan søge midler fra lokalforeningspuljen, som administreres af ISOBRO. Vi afventer stadig de sidste godkendelser, så det er endnu ikke muligt at søge puljen. Vi kan endnu ikke svare på spørgsmål vedrørende puljen, hverken telefonisk eller via mail, men hold øje med siden her, hvor opdateret information snarest muligt vil blive lagt op. 

 

Baggrund

ISOBRO kan via en bevilling fra Socialstyrelsen i hvert af årene 2018 – 21 fordele 6 mio. kr. til det lokale, frivillige foreningsarbejde.

 

Hvem kan søge

Vi afventer Retningslinjer fra Socialstyrelsen. Mere information kommer snarest. 

 

Hvordan søger man

Såfremt foreningen ønsker at søge lokalforeningspuljen, skal foreningen udfylde et ansøgningsskema. For bevillingsåret 2018-19, er ansøgningen åben mellem 1. august og 30. september. 

 

Ansøgningsskema vil blive lagt på ISOBROs hjemmeside snarest.