Der er nu åbent for ansøgninger til Lokalforeningspuljen 2021.

Herunder kan du læse om, hvordan din forening søger midler fra Lokalforeningspuljen, som administreres af ISOBRO. 

Ansøgning – hvordan ansøger man?
Ansøgningsperioden er fra d. 1. september til og med d. 31. oktober 2021. Du ansøger via nedenstående link ”Ansøgningsskema 2021”.
Læs også ”Vejledning til ansøgning” og ”Retningslinjer” i nedenstående link.

- Ansøgningsskema 2021

- Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen

Retningslinjer for forvaltning af Lokalforeningspuljen 


Baggrund for Lokalforeningspuljen
ISOBRO kan via en bevilling fra Socialstyrelsen i hvert af årene 2018–2021 fordele ca. 6 mio. kr. til det lokale, frivillige foreningsarbejde.

Hvem kan søge?
Ansøgere er frivillige lokale foreninger, hvis formål skal omfatte et af følgende virkefelter:

  • Frivilligt, socialt arbejde
  • Ældrearbejde
  • Sygdomsbekæmpende arbejde
  • Almennyttigt arbejde

Foreningens virke inden for ét af disse områder skal fremgå af foreningens vedtægter. Hver forening kan kun sende én ansøgning.
Foreningen eller dennes landsorganisation, skal være medlem af ISOBRO for at komme i betragtning.


Til foreninger, der har modtaget penge i 2020:

Afrapportering
I henhold til retningslinjerne fra Socialstyrelsen, skal der afleveres en rapport om brug af det udbetalte tilskudsbeløb.

HUSK at pengene skal bruges inden d. 15. december 2021 og link til afrapporteringsskema er herunder.

Fristen for afrapportering er 15. januar 2022 og det gælder for tilskudsbeløb modtaget i december 2020.
Link:  Afrapportering for bevilling modtaget i 2020 - udfyld skema

Hvis det mod forventning ikke har været muligt for jer at bruge hele beløbet, skal det resterende beløb tilbagebetales til konto 5323 - 0249596 senest d. 15. januar 2022. Sagsnr. og lokalafdeling bedes anført på bankoverførslen.

Spørgsmål?
Spørgsmål vedrørende puljen rettes til email: pulje@isobro.dk eller direkte til: 

 
Anne Trost-Tryck, tlf. 31 20 95 68
Poul Erik Petersen, tlf. 40 46 68 89