Her kan du læse om, hvordan din forening søger midler fra Lokalforeningspuljen, som administreres af ISOBRO. 

Baggrund

ISOBRO kan via en bevilling fra Socialstyrelsen i hvert af årene 2018 – 21 fordele ca. 6 mio. kr. til det lokale, frivillige foreningsarbejde.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen for lokalforeningspuljen er frivillige, lokale foreninger, hvis formål omfatter et af følgende virkefelter:

  • Frivilligt, socialt arbejde
  • Ældrearbejde
  • Sygdomsbekæmpende arbejde
  • Almennyttigt arbejde

Foreningens virke inden for ét af disse områder skal fremgå af foreningens vedtægter. Hver forening kan kun sende en ansøgning.

Hvordan søger man?

Såfremt foreningen ønsker at søge Lokalforeningspuljen, skal foreningen udfylde en ansøgning. Ansøgningsskema, retningslinjer, vejledning m.m. findes nederst på siden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var 31. oktober 2019, så det er ikke længere muligt at søge om midler fra årets pulje. Ansøgningsskema til næste års pulje bliver tilgængelig, når der kan søges igen til efteråret 2020.

Afrapportering

Bilag

Retningslinjer for forvaltning af Lokalforeningspuljen

Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen

Nedenstående skema skal indsendes senest den 15. januar 2021:

Udfyld skema - Afrapportering for bevilling modtaget i 2019 

Spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende puljen rettes til Poul Erik Petersen på:
pulje@slet-dette.isobro.dk eller telefon 4046 6889.

Hvis der ikke svares så læg besked.
Poul Erik ringer tilbage indenfor 24 timer.