Brug af betalingsservice og udlevering af cpr. nr.
Mange velgørende foreninger gør brug af medlemshvervning. Det kan ske ved kontakt på gaden eller via en opringning. Når der er indgået aftale om medlemsskab, bliver man bedt om at afgive cpr. nr. og konto og registrerings nr. så betalingsaftalen kan oprettes. Det kan man trygt gøre. Læs udtalelse fra Nets her:

Dit bidrag kan misbruges
Pjece med gode råd til, hvad man kan gøre for at sikre, at en donation givet til et godgørende formål, ikke havner i de forkerte hænder. Pjecen er udarbejdet af ISOBRO og PET og er udgivet på dansk, engelsk, somali, urdu og arabisk. Se her

Hus- og gadeindsamlinger
Har du mødt en indsamler på gaden, der bad om penge? Det kan være en ulovlig indsamling.
Find en fuldstændig liste over de organisationer, der har tilladelse til at foretage hus- og gadeindsamlinger her

FAQ
ISOBRO får mange henvendelser fra borgere og virksomheder om indsamlinger og organisationer. Vi har her samlet de oftest stillede spørgsmål. Listen gør ikke krav på at være udtømmende eller erstatte rådgivning. Den er ment som en hurtig hjælp til afklaring af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet.

1. Skal man sige til nogle, at man laver en indsamling?
Ja, du skal anmelde en indsamling til Indsamlingsnævnet senest to uger inden, den sættes i gang. Man skal danne en komité bestående af minimum 3 personer. Bemærk at Facebook som udgangspunkt er et offentligt rum, og indsamlinger dér skal anmeldes.

2. En indsamler ringede på min dør kl. 20 søndag aften. Må de ringe på så sent?
Der er i dag ca. 15 organisationer, som foretager hus- og gadeindsamlinger. Man skal godkendes af Indsamlingsnævnet, for at have lov til at foretage denne type indsamlinger. En hus- og gadeindsamling er som regel afsluttet kl. 18.00 og foretages udelukkende om søndagen. (Gadeindsamlinger kan også afholdes på ugens øvrige dage. Men der har organisationerne ikke tilladelse til at stemme dørklokker hos private). Bliver der ringet på døren efter kl. 18.00 eller foretages indsamlingen af en organisation, der ikke står på oversigten over godkendte organisationer på Indsamlingsnævnets hjemmeside, er indsamlingen ikke lovlig. Listen over organisationer, der har tilladelse kan ses her


3. Hvorfor må man stå på gaden og hverve medlemmer, når det ikke er tilladt at samle ind andre dage end om søndagen?
Det er fordi medlemshvervning IKKE anses for en indsamling. Når en forening hverver et medlem, er der en modydelse – man får typisk et blad, har stemmeret, kan vælges til bestyrelsen mv. – det er altså ikke udelukkende en gave, der ikke er nogle krav eller rettigheder forbundet med. I Danmark har vi en lang tradition for at danne foreninger og være medlem af foreninger. Denne foreningsret ønsker lovgiver at bevare. 

4. En virksomhed er blevet ringet op af en anden virksomhed, der sælger kuglepenne, kaffe, post-it blokke mv. til fordel for en forening, er det lovligt?
Ja, det er lovligt.  Det er et salg mellem 2 erhvervsdrivende, og det falder udenfor indsamlingsloven og skal således ikke anmeldes. Indtægterne fra salget foretaget af virksomheden, skal dog fremgå af den modtagende organisations regnskab. ISOBRO anbefaler alle virksomheder udelukkende at købe den slags effekter, når salget sker til fordel for en organisation, der er medlem af ISOBRO.

5. Hvad er en normal administrationsprocent for en forening?
ISOBRO har ikke en generel anbefaling af en acceptabel administrationsprocent. Det er meget forskelligt fra indsamling til indsamling og afhænger også af, hvor etableret / kendt organisationen er. I stedet for at drøfte størrelsen af administrationsprocenten, vil vi anbefale, at man beder om at få organisationens årsrapport tilsendt, så man kan danne sig et samlet overblik over indtægter, udgifter og effekten af arbejdet.