ISOBRO’s indsamlingsetiske retningslinier danner grundlag for en kontrol-indsats. ISOBRO kontrollerer løbende medlemsorganisationerne efter de indsamlingsetiske retningslinier. 

ISOBRO’s mandat er formuleret på følgende måde i indledningen til De Indsamlingsetiske Retningslinier.

  • ISOBRO’s bestyrelse påser, at medlemsorganisationerne efterlever de under A, inklusiv anneks, givne retningslinier
  • Konkrete spørgsmål kan forelægges Det Indsamlingsetiske Nævn efter de for Nævnet fastsatte regler
  • ISOBRO’s bestyrelse påser, at medlemsorganisationerne har udarbejdet de under B nævnte retningslinie


ISOBROs hensigt har været, at gribe kontrolarbejdet an, så det gennemføres i en god dialog med de udvalgte organisationer.