Et hvert medlem af ISOBRO forpligter sig til at agere i henhold til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, som består af to dele:

 

Retningslinjer del A: Retningslinjer gældende for alle medlemmer. De består af en række minimumskrav.

  • Anneks til del A: Retningslinjer gældende for alle medlemmer i forhold til virksomheder, der arbejder på vegne af organisationen.

 I tilknytning til del A, er der udarbejdet et uddybende Notat vedr. offentlig tilgængelighed


Standard Del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer: Retningslinjer gældende for forskellige indsamlingsaktiviteter. De udgøres af en række dokumenter med konkrete anvisninger.