Med Fundraisingprisen består af to priser: Fundraisingprisen og Engagementsprisen.  

Fundraisingprisen:

ISOBRO ønsker med fundrasingprisen at pege på den person eller det team, der på en særlig måde har udvist evner for god fundraising og god fundraisingskik. Det kan være i form en nytænkning i en kampagne, medlemshvervning, ledelse af teamet, forankring af initiativet blandt øvrige interessenter – eller noget andet, der har gjort en indsats til noget helt særligt. Det er afgørende, at initiativet har givet penge til organisationen og ligger inden for rammerne af gældende lovgivning og etiske retningslinjer. Alle kan indstille sig selv og / eller andre personer eller organisationer, der er medlem af ISOBRO, til prisen. Formålet er, at hædre det ordentlige og solide håndværk professionel fundraising bygger på, så vi fortsat kan bidrage til at sikre størst mulig tryghed i donationsøjeblikket.


Engagementsprisen:

ISOBRO ønsker med engagementsprisen at pege på den person eller det team, eller den organisation, der på en professionel måde har udvist særlige evner for at engagere medlemmer, bidragydere, frivillige, i en god sag. Det kan være i form en nytænkning i en kampagne, medlemshvervning, kommunikation, forankring af initiativet blandt øvrige interessenter – eller noget andet, der har gjort en indsats til noget helt særligt. Det er afgørende, at initiativet har skabt opmærksomhed og engagement om en sag. Alle kan indstille sig selv og / eller andre personer eller organisationer, der er medlem af ISOBRO, til prisen. Formålet er, at hædre det personlige engagement, der kan kaldes ildsjælegnist eller passion, som er med til at gøre, at fællesskabet oplever fornyet tillid til og tro på, at verden er blevet bedre med lige præcis dette initiativ.

ISOBRO ønsker at fremme den gode fundraising og lade branchens bedste kampagner inspirere andre organisationers professionelle arbejde med fundraising.

Ved fundraising forstås indsatser der:

  • Skaber indtægter til organisationen i form af indsamlinger, nye medlemmer, erhvervsaftaler, events og lignende aktiviteter.
  • Æren og branchens hyldest er den primære præmie
  • Modtageren af Fundraisingprisen 2019 modtager desuden en gave til organisationen fra Fundraisingbureauet på kr. 8.000
  • Modtageren af Engagementsprisen modtager en lagkage til hele organisationen (maks. 100 kuverter) 
  • Alle vindere modtager 2 fribilletter til Fundrasingkonferencen i 2020

Alle personer og organisationer kan indstille en eller flere kampagner, der opfylder kriterierne. Indstillingen sker ved, at man laver en kort beskrivelse af kampagnen og sender den til mg@slet-dette.isobro.dk. ISOBRO vil herefter tage kontakt til den indstillede organisation. Kampagnerne skal indstilles senest d. 1. august.

For at kunne modtage Fundraisingprisen er det vigtigt at følgende kriterier er opfyldt:

  • At lovgivning er overholdt
  • Kampagnen er gennemført i Danmark
  • Det er den danske organisations egen kampagne eller den danske organisation har adapteret en international kampagne til danske forhold (tilpasningen skal fremstå tydeligt)
  • Kampagnen skal være gennemført senest foråret 2019 og afsluttet ved indstilling
  • Resultater skal være troværdigt beskrevne (alle tal behandles fortroligt).

Vores professionelle, højt ærede og ubestikkelige jury er i første omgang konferencens Advisory Board, sekunderet af et par gode gæster udefra.