Mød 5 af årets talere på Fundraisingkonferencen 2018 her:

KEVIN SCHULMAN

Kevin Schulman is an academically trained social scientist with years of experience in the com-mercial and non-profit sector. He is the founder and Managing Partner of DonorVoice, a retention and donor experience company serving non-profits in the US, Canada, Europe, UK and Australia. Kevin has developed the Commitment Model to measure and manage the donor relationship.  His insights serve as the foundation for the number one, best-selling fundraising book, “Retention Fundraising, The New Art and Science of Keeping Your Donors for Life.”   Kevin is also the Managing Editor for the critically acclaimed, daily blog, The Agitator.

JAKOB RACHMANSKI

Jakob Rachmanski er specialrådgiver i Halo. agency, der er en del af Hill+Knowlton og Burson-Marsteller. Han har en baggrund som cand.mag. i filosofi. Han hjælper organi-sationer med at påvirke målgruppers følelser, op-levelser, vurderinger og beslutninger gennem brug af adfærdspsykologi.
Jakob er seniorrådgiver og ansvarlig for at rådgive inden for adfærdspsykologi. Han beskæftiger sig med de mekanismer, der styrer den måde, vi træffer be-slutninger på og hvorfor mennesker vælger og gør, som de gør. 

 

 

 

RAVINOL CHAMBERS

Ravinol Chambers is an Irish born entrepreneur, speaker and video producer who is passionate about the 'power of stories' to inspire positive social impact in the world. He has a particular interest in the vital role business can play in making a difference.
He founded Be Inspired Films to bring great ideas to life and tell stories that matter through the creation of broadcast quality video and animation.
In 2009 he started VideoKnowHow training courses to empower others so that budget or lack of confidence need not be a barrier to telling their story using video.
Ravinol is an expert speaker on topics related to video, storytelling, social enterprise and entrepreneurship.

Ravinol and his team won the TV / Video Agency of the Year for the third year in a row. 


ANNE KNUDSEN

Fra 1998 til den 1. januar 2017 var Anne Knudsen chef-redaktør på Weekend-avisen, hvor hun stadig er tilknyttet som skribent.
Anna har tidligere været forskningsansat på Køben-havns Universitet og kronikredaktør på Politiken. Hun er dr.phil og magister i antropologi, og har blandt andet været formand for Fredsfonden 1990-95 og medlem af bestyrelsen for Kvindelige Akademikere 1990-99, modtaget flere priser for videnskabeligt arbejde og formidling. Hun var Danmarks kandidat til Europæiske Kvinders Pris i 1995. I 2008 modtog hun Modersmål-Prisen


KIM LERBORG

Kim har udviklet kam-pagner for NGO'ere og kommercielle brancher i mere end 20 år både off- og online. Han mener, at brevet og de traditionelle medie-kanaler er langt fra døde, hvis man bruger dem på de rette præmisser. Og han har stor erfaring med, at de fungerer rigtigt godt i en kombination med online medierne. Kim har været med til at udvikle Weekend-avisens kampagner de sidste fire år - den eneste avis i Danmark, der har fremgang i oplag og læsertal.


PERNILLE SEIDING

Makkerparret Pernille Seiding og Peter Winther fra Winholistic har mere end 25 års erfaring med holistisk loyalitetsarbejde. De har arbejdet for og med både store og små nationale og internationale virk-somheder i ind- og udland. I Winholistic arbejdes der ud fra tesen, at kun ved at få - og fastholde - et holistisk syn, kan virksomhedslederer optimere deres måde at drive forretning på. Derfor fokuserer Winholistic først og fremmest på årsagen frem for virkningen, når der skal foretages ændringer.