på Hotel Park Inn, Engvej 171, 2300 København S

David byder velkommen og introducerer dagens program. David vil med vanlig sikker og venlig hånd lede os gennem dagen.

Donor journeys are often an internal (well-intended) guessing exercise about motivation, wants, needs and pain points. 

In this session we’ll share the science behind relationship theory – how to measure and manage a donor relationship.

And you’ll see the why and how of needing to move away from a one-size-fits all (which means nobody) to a segment-based set of journeys.

1. Kort indføring i adfærdspsykologi og hjernens hurtige og langsomme måde at bearbejde information på

 • Bias og mentale genveje
 • Foggs adfærdsmodel

2. Beslutningsprocessen ”før-under-efter” på jeres donorers rejse. Herunder beskrivelse af:

 • Før forventningen og påvirkning af beslutnings-mindset
 • Forventningen
 • Valget
 • Oplevelsen

3. Adfærdspsykologiske fifs til optimering af rejsen

 • Elefanter og flodheste 
 • Priming
 • Ankereffekt
 • Tabsversion
 • Valgfrihed og kontrol
 • Decoys
 • Peak-end rule
 • Sunk cost

4. Afrunding

 • Få det dårlige ud af verden hurtigt
 • Saml ulemper
 • Adskil gevinster
 • Giv valg og kontrol
 • Afslut godt

5. Bonus

 • Opnå og undgå segmentering

Et ægte papirbrev er en vægtig ting, selv hvis det er skrevet på luftpostpapir. Breve gør et helt anderledes indtryk end mails, sms'er eller telefonsamtaler. Vi oplever fysiske breve som meget mere virkelige end alle andre typer af meddelelser. Breve forsvinder ikke op i den blå luft eller ud i cyberspace; de er ikke som det talte ord afhængige af, at afsenderen vil være ved meddelelsen. Mange mennesker gemmer kærestebreve. Og næsten alle gemmer postkort; hvis de ikke sidder på opslagstavlen, ligger de som bogmærke. Vi kan ikke lide at smide breve væk.

Der er gode grunde til, at breve forekommer os mere virkelige og vægtige end andre meddelelsesformer. Nogle af dem er neurologiske, andre filosofiske, og ingen af dem er lige ved at forsvinde.

Det spørgsmål giver Kim Lerborg, Response Optimzer, sit svar på i det følgende:

- Brevet er stadig et vigtigt element i kampagnerne

- Indstik er en overset medie kanal

- Tænk i store bursts istedet for små løbende kampagner

- Optimering igennem tests

- Masser af konkrete test resultater

- Case for Weekendavisen

Break-out-session 1

Excellente donoroplevelser gør donorerne op til 14 gange mere værd!

Winholistic: Pernille Seiding og Peter Winther
Hvis du har et ønske om at fastholde donorerne i længere tid, gennem øget loyalitet, så skal du deltage på denne break-outsession, for her får du svaret på, hvor og hvordan I kan fokusere anderledes, for at opnå en øget livstidsværdi hos jeres donorer.

Winholistic giver dig inspiration til, hvordan du kan optimere dine donorers oplevelser og dermed øge indtjeningen ved at:

 • Øge dit kundefokus ved at tænke udefra og ind
 • Anvende den viden du har, så du kan optimere relevansen i kommunikationen
 • Kommunikere i de kanaler donoren benytter
 • Undgå flest mulige manuelle handlinger, ved at automatisere din donordialog mest muligt
 • Løbende lære og innovere

Vi viser eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres kundeoplevelse, øget kundeloyaliteten og tjener flere penge, over en længere periode, end de gjorde før, de skiftede fokus.  

Break-out-session 2

Segmenteret adfærdsbaseret kommunikation

Halo Agency, Jakob Rachmanski

Vores måde at handle på som mennesker er både påvirket af vores bevidste behov og de ubevidste følelser og motiver, der ikke altid står krystalklart for os. Derfor er det ofte ikke tilstrækkeligt kun at imødekomme de præferencer, som mennesker giver udtryk for. 

For at give din målgruppe oplevelser, der engagerer dem og føles relevante, bør du også kommunikere til dem på en måde, der stemmer overens med deres motivation.

Ved at kortlægge din målgruppes digitale adfærd, får du værdifuld indsigt i, hvordan dine brugere faktisk er motiveret. Indsigt du kan bruge til at effektivisere din kommunikation.

Gevinsten er, at målgruppen vil opleve din kommunikation som mere relevant og være lettere at påvirke til den adfærd, som du ønsker. I denne break-out session får du et framework for at forstå din målgruppe, så du kan:

 • Engagere følelserne, påvirke holdninger, forme adfærd
 • Segmentere ud fra adfærdsbaseret kommunikation
 • Udnytte såkaldt regulativt fokus og menneskelig motivation

Splat! I just dropped my ice-cream

The role of emotion in storytelling

Research shows that the stronger you convey emotion in your videos, the more likely your audience will react to it (hopefully in the way you anticipated). When something makes us ‘feel,’ it cuts through the noise and connects, it moves us. Learning how to focus on emotion in your storytelling is crucial for success.

 This session will cover…

 • The magic of the ‘story, emotion and video’ combination
 • What is the ‘feeling’ filter and why you should care
 • Examples of home runs and complete wipeouts with emotional storytelling

David summerer op og runder af, samt ønsker alle en god og sikker tur hjem.