på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Kom i god tid, så vi kan tjekke dig ind, og du kan spise morgenmad, mens du netværker med dine kolleger fra branchen.

Claes Amundsen byder velkommen og introducerer dagens program. Claes vil lede os trygt gennem dagen samt sikre information og flow.

Læs mere om Claes Amundsen her

The noble art of fundraising yesterday, today and tomorrow will remain a three step process: open heart, open mind, open wallet. This basic truth and other fundamentals of fundraising will be revealed by Per in his speech. 

Læs mere om Per Stenbeck her

Vi serverer forfriskninger i foyeren.

High value supporters especially want authentic, one to one, personal contact that inspires and motivates them to support a cause. They want messages targeted to them that match the way they think and feel. They want emotionally intelligent fundraisers who understand the way they make decisions.

In this workshop we’ll introduce you to a systematic, flexible and powerful approach that takes you through five stages in influence. These involve the 5Ps – Passion, Proposal, Preparation, Persuasion and Persistence.

We’ll offer guidance on specific challenges: how to adopt the optimum mindset, how to decide exactly what you want from a situation, how to build rapport with ‘difficult’ people, and how to handle ‘no.’

Læs mere om Bernard Ross her

Vi uddeler eksamensbeviser til de studerende fra Fundraisinguddannelsen 2018 / 2019.

Vi glæder os også til at kåre vinderne af årets Fundraisingpriser 2019.
Fundraisingprisen består af to priser – Fundraisingprisen og Engagementsprisen. Fundraisingbureauet sponserer præmien på 6.000 kr. til vinderen af Fundraisingprisen. De glade vinder af Engagementsprisen bliver belønnet med en lagkage til afdelingen (maks 100 personer).

Charlotte Dyhr er vores værtinde. Læs mere om Charlotte Dyhr her

Noget af det mest interessante, der lige nu sker i den filantropiske fondsverden, er fondenes engagement i udviklingen af nye former for fællesskaber. Tidens store samfundsudfordringer kalder på medansvar og partnerskaber, men det udfordrer samtidig evnen til åbenhed over for omverden og viljen til at indgå i nye alliancer. Det er et naturligt anliggende såvel for de filantropiske fonde, der årligt deler milliarder ud til filantropiske aktiviteter, som for de mange velgørende institutioner og organisationer, der er kernen i civilsamfundet. Men udviklingen aktualiserer også spørgsmålet om, filantropi og velgørenhed altid er til gavn for samfundet? Eller sagt med andre ord: Kan vi gøre mere for at filantropien og velgørenheden kommer til at virke til gavn for det fælles bedste? 

Læs mere om Birgitte Boesen her

Break-out-session 1 - rød ballon
Danske Hospitalsklovne og Pepperminds har gennem flere år samarbejdet med hvervning af medlemmer via kontaktkanalen face-to-face. Det er nok markedets mest følsomme kontaktkanal – den er udskældt og hadet af mange, men værdsat og stadig elsket af branchen. Men hvordan etableres det gode samarbejde, der giver de langsigtede resultater for både NGO, virksomhed og medlemmerne? 

Danske Hospitalsklovene og Pepperminds vil dele deres overvejelser, vise os nogle af deres resultater, men de vil også åbne for, hvornår samarbejdet har været svært, og hvilke udfordringer der kommer. Hvis face-to-face – og fundraising i det hele taget – skal være muligt også om 3, 5 og 10 år, har vi som branche et ansvar, der rækker ud over en enkelte kampagnes ROI og næste kvartals budgetopnåelse. Hvor og hvordan stiller vi os, så den rette balance mellem kortsigtede mål og branchens langsigtede rammevilkår balanceres bedst? Kom og lyt – og deltag i debatten.

Oplægsholdere: Kenneth Øhrberg, Danske Hospitalsklovne, Ted van Zwieten, Pepperminds.
Facilitator: Kenneth Kamp Butzbach, Folkekirkens Nødhjælp

Break-out-session 2 - grøn ballon
Bisnode har på vegne af SMILfonden foretaget en analyse af givere/medlemmer ud fra Cameo forbrugertyper. Formålet er dels at forstå hvem de er, og med baggrund i analysen, at finde nye leads der ligner dem vi har flest af. Vi var overraskede over at kønsfordelingen var 48/52 mænd/kvinder og at hele 69,5% er over 45. Vi vil i tiden inden fundraisingkonferencen i samarbejde med Bisnode finde leads der ligner de tre højestrepræsenterede Cameo typer: Karrierefamilie, storby succes og elite forstæder og via kampagner på Facebook, SMS og telemarketing se hvor mange leads vi kan konvertere til interessenter/givere. Vi  kommer ned i maskinrummet og får indsigt i overvejelser om strategi, endeligt valg, ROI og bump på vejen i samarbejdet.

Oplægsholdere: Klaus Leonhardt, SMILfonden, og Martin Funch Jensen, Bisnode.
Facilitator: Charlotte Dyhr

Break-out-session 3 - lilla ballon
LB forsikring er bygget på et ønske om at påtage sig et ansvar for hinanden og for fællesskabet. De beskriver det, som en naturlig forlængelse af deres historie og kultur, at deres forretningsdrift skal være samfundsansvarlig – ikke blot over for deres medlemmer og samarbejdspartnere, men også for det samfund, som de er en del af.

Mikkel Klausen er CSR-chef i LB forsikring. Han vil fortælle om selskabets vej fra blot at uddele penge på baggrund af forskellige ansøgninger til at arbejde langt mere strategisk med CSR, så indsatsen er forankret i deres kerneforretning og dermed opleves naturlig og let genkendelig for deres egne partnere.

Oplægsholder: Mikkel Klausen, CSR-chef, LB Forsikring.
Facilitator: Jesper Mørk, Krydsfelt.

Break-out-session 4 - pink ballon
”Amnesty International og Ambition” - Ambition vil dele deres erfaring med, hvordan en medlemsorganisation kan bruge sine medlemsdata til at skabe indsigter og kommunikation, der giver resultater. Vi analyserede på historiske data for dem, der var udmeldt, op imod de eksisterende medlemmer for at finde churn-sammenhænge. Og i forlængelse af det, har vi også udviklet - ikke en ”potentiale-score” men - en Passions-score, som giver Amnesty mulighed for at kommunikere den rigtige sag til det enkelte medlem mv. Som winback indsats overfor udmeldte medlemmer har vi udviklet en kampagne, som har skabt de billigste genaktiveringer i Amnestys historie. Casen har endvidere netop vundet en Creative Circle Award i kategorien Data Driven.

Oplægsholdere: Matias Valentin, Head of Marketing Automation og Rasmus Møller Jensen, Fundraiser, Amnesty International
Facilitator: Kim Skytte Graae


Break-out-session 5 - blå ballon
Keynote Speaker, Bernard Ross, og hans makker fra Unicef, Omar Mahmoud, leverer her en kort workshop med deres hovedpointer fra masterclassen om behavioural economics and neuroscience to transform your fundraising and campaigning. 

Oplægsholdere: Bernard Ross og Omar Mahmoud.
Facilitator: Christian Ehlers 

Nøglen til succes i enhver abonnementsmodel ligger i at skabe så lang og så dyb en relation til det enkelte medlem, at fastholdelsesgraden maksimeres. At lykkes med det, kræver det rigtige abonnements-mindset og en række konkrete tiltag. Det vil Andreas Dirksen fortælle om på baggrund af hans mangeårige erfaring med at skabe hurtigtvoksende abonnements-succeser. Udgangspunktet er dels hans ekspertmodel til udvikling, optimering og skalering af abonnements-koncepter, dels hans bog ”Sign Up – sådan skaber du en succesfuld abonnementsforretning”, som netop er udkommet i Danmark. 

Læs mere om Andreas Dirksen her

Claes Amundsen summerer op, runder af, inviterer til drinks i receptionen og ønsker alle en god tur hjem derefter. Vi håber, I har haft en dejlig dag og allerede glæder jer til næste års konference. 

Læs mere om Claes Amundsen her

Marie Carmen Koppel og Benjamin Koppel spiller lækker soul, gospel, jazz i foyeren. Fest skal der være, så vi netværker og nyder at glas vin sponseret af BetterNow. 

Se mere her 

Ved tilmelding af minimum 5 personer giver vi 20 % rabat på hele regningen. Kontakt Mette eller 26792026 og få tilsendt rabatkode. 

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 28. august kl. 16.00.

Tilmelding er bindende og skal ske her