Christian Ehlers, Mediechef, Unicef, fortæller, hvorfor advisoryboardet i år har valgt temaet, Kommunikation, der konverterer:

I Danmark er der et stærkt konkurrencepræget og højt udviklet indsamlingsmarked. Mange NGO’er kæmper om samme små målgrupper af danskere. De NGO’er der klarer sig bedst i den stigende konkurrence, forstår at anvende en tilgang i deres kommunikation, der understøtter konverteringen af donorer - og dermed understøtter deres fundraising.

I mange år har der været to paradigmer i fundraising. Der er de organisationer, der sværger til at oplysning og information om deres sag gør, at brugerne får en større forståelse for sagen, og dermed øger deres villighed til og ønske om at donere. Oplysning om ”sagen” bliver i denne henseende fordrende for deres fundraising. Meget tyder imidlertid på, at det kan være langt mere effektivt at anvende nudging, adfærdsdesign og psykologi i kommunikationen, for at sikre en microdonation eller et lead. Når denne første donation er sikret, vil doner automatisk være mere interesseret i at lytte til budskaber om sagen fra organisationerne - da vedkommende jo har investeret egne penge i organisationen. I dette perspektiv bliver det fundraisingen, og de kommunikative handlinger, der understøtter den første donation, der er fordrende for oplysningen om organisationens sag. 

Dermed bliver kommunikation en central driver for forretningen, hvis den er understøttende for engagement og microhandlinger fra danskerne, der igen kan konverteres til macrohandlinger, og i sidste ende nye faste donorer.